– Vi vill helst undvika ett extraval, men vi kommer ta oss an uppgiften med stor kraft och engagemang. Vårt mål är en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering och vi ska göra allt vi kan för att vrida Sveriges riksdag till vänster, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

LO-förbunden brukar stötta Socialdemokraterna inför val, men på tisdagen sa Transports ordförande Tommy Wreeth till Arbetet att det blir svårare än vanligt att mobilisera det stödet om det nu blir extraval.

Kommunal: ”Enklare än vanligt”

Men perspektiven skiftar mellan förbunden.

– Jag skulle säga att det är enklare än vanligt, säger Tobias Baudin om möjligheterna att mobilisera stöd för Socialdemokraterna.

Tommy Wreeth menar att många medlemmar och förtroendevalda i Transport just nu saknar normal tillit till var socialdemokratin står. 

– Den här socialdemokratiska regeringen har gjort väldigt mycket som är bra för medlemmarna i Kommunal, säger däremot Tobias Baudin.

Han nämner bland annat rätt till arbetskläder och möjligheter till kompetensutveckling i äldreomsorgen, samt det nya skyddet för yrkestiteln undersköterska.

Olika syn från Transport och Kommunal

Tobias Baudin lyfter också flera förändringar som är på gång till följd av las-överenskommelsen, bland annat nytt omställningsstöd.

Samma process har gett mest näring åt Transports tvivel. Kommunal har skrivit på las-överenskommelsen, Transport är mycket kritisk till den.

Tommy Wreeth nämner pandemin som en försvårande omständighet då smittorisk kan stå i vägen för arbetsplatsbesök.

Tobias Baudin talar i stället om hur den har belyst välfärdsfrågorna och skapat förutsättningar för att de kan hamna i centrum för ett val, vilket han menar skulle gynna socialdemokratin.

Kommunal ska ringa så det ryker

När Tommy Wreeth intervjuades på tisdagen hade han just varit på förbundsstyrelsemöte.

– Vi sa att ska vi lyckas mobilisera får nog Stefan Löfven komma till vår förbundsstyrelse och tala om vad det är som gäller, vad som är röda linjer för vad man kan göra, och vi vill nog ha något papper på det då, sa han.

Även Kommunals styrelse har varit samlad, i en annan anda.

– Vår förbundsstyrelse har redan fattat beslut för hur vi ska kunna mobilisera. Vi kommer ringa så det ryker, vi kommer också göra en storsatsning på sociala medier och vi kommer göra ett fysiskt arbete utanför arbetsplatser, säger Tobias Baudin.