Pandemin som försvårar arbetsplatsbesök, kort om tid och bristande tillit.

Tommy Wreeth ser flera skäl till att det vore svårt just nu att samla det stöd för Socialdemokraterna som Transport och andra LO-förbund brukar stå för i valrörelser.

– Jag tror att ganska många medlemmar och förtroendevalda just nu saknar normal tillit till var socialdemokratin står. Vid en eventuell regeringsbildning kan det man valarbetat för försvinna i något sorts nytt januariavtal, säger Transports ordförande.

Kritiska till ändringar av las

Transport är ett av de LO-förbund som varit mycket kritiska till de planerade ändringarna i lagen om anställningsskydd, las.

Det är främst den frågan Tommy Wreeth syftar på när han talar om sviktande tillit till det parti som brukar ha fackföreningsrörelsens stöd.

När Arbetet pratar med honom sent på tisdagseftermiddagen har han just varit på möte med Transports styrelse.

– Vi sa att ska vi lyckas mobilisera får nog Stefan Löfven komma till vår förbundsstyrelse och tala om vad det är som gäller, vad som är röda linjer för vad man kan göra, och vi vill nog ha något papper på det då.

Var står socialdemokratin?

Tommy Wreeth menar att många inom förbundet undrar var socialdemokratin står.

Han säger att politiska beslut kan vara resultat av att man är bunden av avtal där man måste kompromissa, i det här fallet regeringens januariöverenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna.

Men han önskar att socialdemokratiska företrädare i så fall vore tydligare med när det inte är deras egen agenda som ligger bakom.

Gemensam syn på samhället

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia svarar skriftligt på frågan om las-frågan påverkar stödet till Socialdemokraterna. Hon konstaterar att Seko inte är särskilt glada över hur frågan hanterats.

Men fortsätter: ”Samtidigt vet vi att detta är resultatet av januariöverenskommelsen och ingen fråga som Socialdemokraterna drivit på. Facklig-politisk samverkan handlar inte om en sakfråga utan om en gemensam syn på vilket samhälle vi vill ha.”

Hon förväntar sig att Socialdemokraterna driver frågor för ett mer rättvist och solidariskt samhälle och inte fortsätter att driva frågor kopplade till januariöverenskommelsen, oavsett om det blir extraval.

Byggnads: Extraval hypotetisk fråga

Byggnads, ett annat förbund som hårt kritiserat ändringarna i las, avböjer att kommentera frågan om hur det påverkar stödet för Socialdemokraterna, med hänvisning till att frågan är hypotetisk så länge extraval inte är utlyst.