Textilindustrin drabbades snabbt och hårt när pandemin slog klorna i världen.

Modeföretag ställde in beställningar. I producentländerna stängde fabriker, ofta utan förvarning, och arbetare skickades hem. Hundratusentals förlorade hela sin inkomst från en dag till en annan.

Nu krokar det globala facket IndustriAll och den svenska klädjätten H&M arm för att få sektorn på fötter igen. En gemensam överenskommelse ska skapa de förutsättningar som krävs för att få igång produktionen på ett säkert sätt. 

– Vi arbetar tillsammans för att hjälpa branschen att utveckla styrkan som krävs för att återhämta sig från krisen, rädda jobb och skydda arbetstagarnas inkomst och rättigheter, säger IndustriAlls generalsekreterare Valter Sanches i ett uttalande.

– Det här tydliga beskedet från H&M till dess leverantörer är avgörande. 

I överenskommelsen ställs krav på att leverantörer bland annat måste tillhandahålla personlig skyddsutrustning samt respektera fackliga rättigheter. 

Men även beställarna måste bättra sig. Inköpen ska vara ansvarsfulla, vilket innebär stabil orderingång och betalningar i tid, något som i sin tur ska garantera att fabriksägarna kan avlöna sina anställda. 

– Vikten av meningsfullt och nära samarbete mellan företag och fackföreningar har blivit ännu tydligare under pandemin, säger H&M:s produktionschef Yosef El-Natour i ett uttalande.

– Bara genom att gå samman, särskilt på fabriksgolvet, kan vi effektivt använda vårt kombinerade inflytande och vår expertis för att hantera utmaningen med att skydda arbetarnas grundläggande rättigheter i kölvattnet av covid-19.

Också IF Metall, som är anslutet till IndustriAll, har undertecknat överenskommelsen. 

– Det här gemensamma tillkännagivandet bekräftar H&M:s genuina engagemang för att fortsätta och förstärka vårt nära samarbete baserat på det globala ramavtalet, säger metallordföranden Marie Nilsson till IndustriAlls hemsida.

Det globala ramavtal Nilsson talar om undertecknades 2015 mellan IndustriAll och H&M och innehöll bland annat skrivelser som förbjöd föreningsrättskränkningar.        

Så sent som i februari hotade den svenska modejätten, med hänvisning till just det globala ramavtalet, att avsluta kontrakten med den indiska leverantören Gokaldas Exports som massavskedat fackligt anslutna.

Det slutade med att över 1 200 textilarbetare erbjöds nya anställningar.

H&M

Grundades 1947 då Erling Persson öppnade en butik för damkläder i Västerås. 

Hade 2020 runt 5 000 butiker i 74 länder. Försäljningen uppgick till 187 miljarder kronor.

Anställer närmare 180 000 personer. I den siffran ingår inte de textilarbetare som tillverkar kläderna företaget säljer. 

Källa: H&M.