När den indiska delstaten Karnataka stängde beslutade textilproducenten Gokaldas Exports att lägga ned sin fabrik ECC-2.

Den 8 juni bommades anläggningen igen och samtliga 1 257 anställda sades upp. 

Pandemin har slagit hårt mot textilindustrin och i producentländerna har många anställda fått gå. Men det fanns skäl att misstänka fulspel bakom Gokaldas Exports beslut, rapporterar det globala facket IndustriAll.  

Företaget äger över 20 fabriker, men den enda som skulle stängas råkade också vara den enda som var fackligt organiserad. 

Gokaldas Exports motiverade stängningen med att storkunden H&M dragit tillbaka sina beställningar, men det förnekades av den svenska modejätten. 

H&M har ett globalt ramavtal med IndustriAll, enligt vilket bolaget förbinder sig att inte göra affärer med leverantörer som inte respekterar fackliga rättigheter. 

”Vi gjorde klart att efterlevnad av våra krav på respekt för arbetarnas föreningsfrihet […] är grunden för att H&M-koncernen ska kunna fortsätta göra affärer med inte bara den här specifika fabriken, utan med alla de fabriker som Gokaldas driver”, skriver företaget i ett uttalande.    

Hotet om avslutade kontrakt fick Gokaldas Exports att krypa till korset. Fabriken ska fortfarande läggas ned, men samtliga anställda erbjuds jobb på textilföretagets övriga anläggningar. 

Dessutom ska företaget erkänna textilarbetarfacket Gatwu, som organiserar en majoritet av de berörda anställda och är anslutet till IndustriAll, som facklig motpart. 

– Vi kämpade för att våra jobb är vår enda chans att överleva. Alla arbetare borde lära sig av det här och gå med i facket. Det är bara genom starka fack som du kan ta strid mot så stora företag, säger textilarbetaren Nagamma till IndustriAlls hemsida.

Indien

Indien har en befolkning på 1,4 miljarder människor.

Andelen människor som definieras som fattiga har halverats sedan början av 1990-talet, men fortfarande lever 176 miljoner människor i extrem fattigdom.

Samtidigt har inkomstklyftorna ökat. De rikaste 10 procenten äger 77 procent av landets tillgångar.

Källor: Oxfam, Världsbanken, ILO, Economic Times.