Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

EU-kommissionen har presenterat ett nytt program för hur unionen ska anpassa sig till klimatförändringarna.

I den nya strategin konstateras att klimatförändringarna redan medför stora ekonomiska förluster i EU, över tolv miljarder euro per år, cirka 120 miljarder kronor.

Men om jordens medeltemperatur stiger med tre grader så ökar de ekonomiska förlusterna snabbt och beräknas bli 170 miljarder euro.

EU vill därför snabbt sjösätta satsningar för att undvika både mänskliga och ekonomiska tragedier i framtiden.

Bland annat ska Climate-Adapt, EU-plattformen för att sprida kunskap om klimatanpassning, vidareutvecklas. Ett särskilt hälsoobservatorium förslås också för att bättre kunna spåra, analysera och förebygga klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter.

Frans Timmermans under en pressträff där nya planen presenterades.

Kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans, drog en parallell till hur världen kämpar mot coronaviruset.

– Covid 19-pandemin har varit en stark påminnelse om att otillräckliga förberedelser kan få allvarliga konsekvenser. Det finns inget vaccin mot klimatkrisen, men vi kan fortfarande bekämpa den och förbereda oss för dess oundvikliga effekter, sa han i ett uttalande.

Strategin mötte snabbt kritik från Europafacket som anser att löntagare inte skyddas tillräckligt mot konsekvenserna av klimatförändringarna.

Europafacket vill också se ett slags ramavtal som tvingar medlemsstaterna att vidta politiska åtgärder för att skydda de mest utsatta.

”Trots många konkreta rekommendationer som fackföreningar har lagt fram tar den nya strategin inte ordentligt upp effekterna av klimatförändringarna på arbetslivet”, skrev Europafacket i en kommentar.