Ett vindkraftsverk repareras. Jobben förändras då gröna investeringar görs och uppsägningar sker inom den fossila industrin.

Gigantiska summor som pumpas in i hållbarhetssektorn får medial uppmärksamhet emellanåt. Det pratas om miljontals gröna jobb, hur företag ställer om och att banker städar i sina investeringsportföljer.

En stor solenergipark i Marocko hyllas som en framgång för klimatet men få vet hur villkoren för de anställda är.

– Formen för dessa gröna jobb är sällan i fokus. Det handlar först om att skapa jobben, sen när omställningen är klar…om 30 år, då kanske de hamnar i fokus, säger Sasja Beslik.

Han var länge Nordeas chef för hållbara finanser. Nu jobbar han med samma ämne för privatbanken J Safra Sarasin i Schweiz, en bank som uppges ha satsat på hållbarhet i 35 år.

– Vi har problem med att genomföra komplexa systemförändringar. Som det ser ut i dag pratar ingen om kvalitet, fortsätter Sasja Beslik.

Den globala kolindustrin sysselsätter cirka sju miljoner arbetare, liksom ytterligare några miljoner om man räknar indirekta jobb relaterade till kol.

Om Parisavtalets mål om en global uppvärmning på högst 1,5 grader ska nås till år 2050 måste användningen av kolkraft minska dramatiskt. Det betyder att jobben inom industrin måste ersättas med andra. Vad ska dessa anställda jobba med i framtiden?

Sandeep Pai, forskare vid University of British Columbia, har försökt besvara frågan i en rapport som pekar på solenergi som den bästa källan för minskade utsläpp och många jobb.

– Alla är besatta av att det skapas fler gröna jobb men ingen tittar på kvaliteten. Jag har inte sett några studier som fokuserar på detta ämne, säger Sandeep Pai.

Han har skrivit boken Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution tillsammans med sin fru Savannah Carr-Wilson.

I den besöker de Indien för att se hur övergången till en schysst omställning, så kallad just transition, skulle kunna gå till i praktiken.

– Globalt så ägs många bolag inom den fossila sektorn av stater. Därför är dessa jobb i många länder trygga anställningar med bra löner och socialförsäkringar. Men inom förnybar energi så är de flesta arbetstillfällen privata och jag är inte säker på om investerare tar hänsyn till arbetarna, säger Sandeep Pai.

Ungefär 58 miljoner personer världen över är anställda inom energisektorn. Av dessa jobbar 11,5 miljoner med förnybar energi. Enbart under 2019 fick sektorn en halv miljon fler arbetstillfällen, enligt den mellanstatliga organisationen Irena som jobbar med omställningsfrågor.

I Europa har energiföretag ställt sig bakom en schysst omställning och i USA har ett protokoll släppts som visar hur företag kan införliva en rättvis övergång vid upphandling av förnybar energi.

– En rättvis omställning har länge varit ett mål för fackföreningsrörelsen men den har nu blivit en gemensam strävan för alla parter. Klimatagendan har alltför ofta varit socialt blind och att klara av att göra en schysst omställning är en tuff utmaning, kommenterar Nick Robins, professor i finansiell hållbarhet vid Grantham Research Institute som är kopplat till London School of Economics and Political Science.

Nick Robins pekar ut flera politiker som går i bräschen för en rättvis omställning.

I november gick ett dussintal brittiska banker, investerare och finansiella institutioner samman med universitet och fackförbund för att skapa Storbritanniens första finansiella allians för en rättvis omställning.

– Inför nästa klimattoppmöte måste den rättvisa omställningen vara en del av varje regerings återhämtningsplan efter pandemin, säger Nick Robins och pekar ut några toppolitiker som redan integrerat detta i sina budgetplaner.

Bland annat nämner han EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som i sin Green Deal satt schyssta jobb i centrum.

I Sydafrika har president Cyril Ramaphosa åtagit sig att planera och finansiera en rättvis övergångsplan när nya gröna sektorer skapas.

Och i USA har tillträdande president Joe Biden i sin plan Build Back Better aviserat att det ska skapas miljontals välbetalda jobb som ger arbetarna möjlighet till kollektiva förhandlingar.

Nick Robins poängterar att jobbet med en rättvis omställning endast är i sin linda och att alla delar av ekonomin behöver inkluderas på sikt.

Även om förnybar energi tar upp mångas medvetande i dag så är det framförallt inom jordbrukssektorn, med en fjärdedel av alla sysselsatta i världen, som långsiktiga planer behöver stakas ut.

Robert Scott, ekonom och utredare vid den amerikanska tankesmedjan Economic Policy Institute, står bakom en färsk rapport som visar att investeringar i infrastruktur och förnybar energi skulle kunna skapa minst 6,9 miljoner bra jobb i USA. Med bra jobb menas trygga anställningar och relativt höga löner.

Robert Scott tror att det finns goda möjligheter att skapa miljontals bra jobb i USA.

Han ser inga problem med privata investeringar.

– Statliga jobb hittas främst inom tjänstesektorn och de tillsätts i större utsträckning av högskoleutbildade. Att skapa statliga jobb hjälper alltså inte arbetare utan högskoleutbildning, säger han.

– Vårt problem i USA är att nästan alla jobb som skapats under det senaste decenniet efter finanskrisen har varit dåliga jobb inom serviceindustrin.

Även om investerare får mycket kritik för att inte föra en social dialog så har det ändå börjat röra på sig. FN stöttar organisationen PRI som grundades 2006.

– Vårt uppdrag grundar sig i övertygelsen att ett ekonomiskt effektivt och hållbart globalt finansiellt system är en nödvändighet för långsiktigt värdeskapande. Ett sådant system kommer belöna långsiktiga, ansvarsfulla investeringar och gynna vår planet och samhälle som helhet, säger Magnus Odén, ansvarig för PRI i Sverige och Norge.

På 14 år har organisationen – som sätter upp riktlinjer för hållbara investeringar – vuxit till att omfatta mer än 3 500 medlemmar, bland annat kapitalägare och kapitalförvaltare.

– Det är uppmuntrande att se hur allt fler professionella kapitalförvaltare ser hållbarhetsarbete mer som ett centralt och kritiskt arbete än ett filantropiskt sidoinitiativ, säger Magnus Odén.

Initiativet Climate Action 100+ har sammanfört fler än 500 globala investerare med tillgångar på över 47 000 miljarder dollar, som inkluderar en rättvis omställning i sina riktlinjer.

Detsamma gäller koalitionen Interfaith Center for Corporate Responsibility, ICCR, med fler än 300 globala institutionella investerare och mer än 500 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

– Investerare i vårt nätverk för diskussioner med företag om att det är viktigt med konkurrenskraftiga löner och sjuk- och pensionsförmåner, säger Christina Cobourn Herman ansvarig för klimat- och miljörättvisa på ICCR.

Christina Cobourn Herman på ICCR märker av ett ökat intresse för social dialog.

Medlemmar i ICCR samarbetar med bland annat fackföreningar för att skapa en god social dialog, berättar Christina Cobourn Herman.

Men även om det finns många positiva tecken i utvecklingen ser hon också med oro på hur företag inom förnybar energi kapar förmåner och i vissa fall ”kapplöper mot lönebotten”.

– Det har inget med privata eller statliga medel att göra, säger hon och pekar på att det kanske snarare har att göra med facklig organisering.
– Den traditionella energisektorn i USA är till stor del privatägd och har en stor andel fackligt organiserade. Men inom förnybar energi, med undantaget havsbaserad vind, är få fackligt anslutna.

Gröna satsningar

Intresset för gröna satsningar ökar. Investerare världen över som förvaltar ett kapital på 25 biljoner dollar uppger i en undersökning att de planerar att fördubbla sina hållbara investeringar de kommande fem åren, skriver tidningen Realtid.

De svenska AP-fonderna har investerat 27 miljarder kronor av statliga pensionspengar i aktier i de banker som finansierar mest utvinning av olja, gas och kol visar en granskning som Sveriges Radios Kaliber har gjort.

Förra veckan meddelade Andra AP-fonden att de ska sälja sina innehav inom olja, gas och kol.