– I korthet så handlar en just transition om en rättvis klimatomställning där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet går hand i hand, säger Union to unions kanslichef Sofia Östmark när hon presenterar det fackliga biståndsorganets nya rapport på ett webbinarium. 

– Tidigare trodde man att man behövde välja. Mellan å ena sidan tillväxt och jobb, å andra sidan att värna om miljön och klimatet. I dag vet vi att de här två delarna inte behöver stå emot varandra utan kan gå hand i hand.

Just transition är den internationella fackföreningsrörelsens bidrag till hållbarhetsdebatten.

Det handlar dels om att utsatta grupper inte ska missgynnas när klimatomställningen leder till att förorenande industrier fasas ut.

Men facken vill också använda just transition som ett verktyg. Om arbetsmarknaden ändå måste stöpas om, varför inte passa på att göra den mer rättvis?

– Vi vet att jobb kommer att försvinna, jobb kommer att förändras och nya jobb kommer att skapas. Genom en rättvis klimatomställning kan man skapa ett ramverk för en väg mot schyssta jobb, säger Sofia Östmark.

Så arbetar facken

• Sydafrika: Landets energiförsörjning kommer till 90 procent av kolkraft. Samtidigt är det statliga energibolaget Eskom en viktig arbetsgivare. Centralorganisationen Cosatu har föreslagit en plan för hur Eskom ska röra sig mot förnybar energi samtidigt som fler jobb skapas.

• Filippinerna: Centralorganisationen Sentro har byggt en koalition av civilsamhällesorganisationer för att bedriva klimatarbete. Utöver att försöka pressa politiken i mer hållbar riktning driver koalitionen kooperativa projekt för att främja förnybar energi.

• Colombia: Facken ser omställning som en överlevnadsfråga, eftersom efterfrågan på fossila bränslen förväntas fortsätta falla, och driver på för att statliga oljebolaget Ecopetrol ska ta en ledarroll.  

Källa: Union to union 

Omställningen är en global angelägenhet. Men Union to union vill med sin rapport lyfta fram behovet av att inkludera facken i fattigare länder. 

– Hur får vi till massiva klimatåtgärder som också är bra för vanliga människor? I de flesta länder kommer det bara lyckas genom aktivt stöd från facken, säger Samantha Smith från Just transition centre som grundats av världsfacket Ituc.

Utöver rekommendationer till givarländer och biståndsorganisationer innehåller rapporten konkreta exempel på hur fackföreningar i låg- och medelinkomstländer – där klimatförändringarna ofta är mest kännbara – redan börjat arbeta för en rättvis omställning. 

– För oss är just transition en enorm möjlighet. Framtidens jobb måste vara schyssta. I har många kvinnor osäkra jobb och det hoppas vi kunna ändra på, säger Lebogang Mulaisi, samordnare för social utveckling på den sydafrikanska centralorganisationen Cosatu, på webbinariet.

– Vi vill lösa en lång rad frågor som rör ojämlikhet, särskilt för kvinnor.  

Vad är just transition?

• Just transition är ett begrepp som togs fram inom den internationella fackföreningsrörelsen i slutet på 1990-talet. I grunden handlar det om att klimatomställningen inte bara måste vara ekonomiskt och klimatmässigt, utan även socialt hållbar. Schyssta jobb står i fokus.

• 2015 antog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO riktlinjer för hur just transition ska genomföras. Samma år fördes formuleringar om just transition in i Parisavtalet. 

Källa: Union to union