Det är den mellanstatliga organisationen International Renewable Energy Agency, Irena, som med sin nya plattform Sustainable Energy Jobs Platform, SEJP, vill sätta mer press på regeringar och arbetsmarknadens parter i skapandet av hållbara jobb. 

Enligt ett pressmeddelande från Irena ska plattformen verka för att andelen jobb inom förnybara energikällor ökar – utan att tumma på löntagares villkor. 

”Alla pratar om en rättvis övergång men få vet hur de ska få det att hända. Vi måste ha en tydlig röst som stöder en inkluderande övergång”, sa Irenas generaldirektör Francesco La Camera i ett uttalande. 

I dag sysselsätter förnybara energikällor elva miljoner människor runt om i världen, enligt Irena.

För varje år blir andelen fler och nu spår organisationen att fler än 40 miljoner kan ha så kallade gröna jobb till år 2050. Förutom att andelen jobb inom till exempel vind- och solkraftsindustrin ökar så spår Irena att övergången till el- och hybridbilar skapar nya arbetstillfällen. 

Irena består av 140 medlemsländer (ej Sverige) och respektive land rapporterar in sina satsningar på förnybar energi och politiska riktlinjer inom området.

Irena verkar för att FN:s mål nummer sju inom Agenda 2030 ska uppfyllas, målet om förnybar energi för alla.

Ett av världens största problemområden vad gäller att säkerställa energibehoven är Afrika söder om Sahara. Där har cirka 650 miljoner människor ingen el.

Här finns därför stor potential för utbyggnaden av förnybara energikällor som i sin tur kan skapa arbetstillfällen på en sargad arbetsmarknad, menar Irena.

Plattformen SEJP

• Ett dussintal organisationer och nätverk står bakom den nya plattformen som lanserades i mitten av januari.

• Bland andra: ILO, FN:s organisation för industriell utveckling, Global Green Growth Institute, Global Women’s Network for the Energy Transition och Världsbankens kunskaps- och analysprogram Energy Sector Management Assistance Program.