Förutsättningarna för att producera förnybar energi ser olika ut i olika EU-länder.

2009 satte EU upp ett mål för sina då dåvarande medlemsländer om att 20 procent av all energi som produceras ska vara förnybar.

Det året låg andelen på 12,6 procent. Till 2017 hade den ökat till 17,5 procent, visar siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat.

Medlemsländernas satsningar på förnybar energi syns i de mål som de själva satte upp 2009. Vissa länder satte upp mer ambitiösa mål, men hade också redan från början en låg produktion av förnybar energi.

Ett sådant exempel är Irland som för tio år sedan hade 5 procent förnybar energi, men målet till 2020 är 16 procent.

Sverige däremot satte upp ett mål om 49 procent förnybar energi till 2020 trots att andelen redan var 48 procent år 2009.

Endast Estland satte ribban lägre än Sverige för sitt inhemska mål.

2017 hade Sverige ökat till 54,5 procent och hade då högst andel förnybar energi av alla EU-länder.

Danmark är det land som ökat sin produktion av förnybar energi mest mellan 2009 och 2017, med 16 procentenheter, till 35,7 procent.

Övergången till förnybar energi tros få stora effekter för arbetsmarknaden.

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) har räknat på hur arbetsmarknaden skulle förändras i olika länder om världen lever upp till Parisavtalet.

Globalt skulle sysselsättningen öka med 0,5 procent fram till år 2030.

EU spås få en ökning med 0,5 procent medan den tros minska med 1,6 procent i USA.

EU-länder med minst förnybart

Och här är EU-länderna med mest förnybart