EU ska nu försöka locka både privata och offentliga investerare för att skapa nya arbetstillfällen när gamla och utsläppstunga industrier, framförallt inom kolkraft, måste stänga.

I den beräknade utgiftsplanen om drygt 10 000 miljarder kronor, ska EU inrätta en fond för rättvis omställning.

Denna fond beräknas drygt 1 000 miljarder kronor.

Varje land ska tilldelas en kvot från fonden som beräknas på utsläppsnivåer och hur stor del av arbetskraften som jobbar i exempelvis kolgruvor. 

Kolsektorn inom EU sysselsätter 238 000 människor i kolutvinning och i kraftverk.

Polen har flest anställda inom kolsektorn och kan också förvänta sig mest medel.

EU-kommissionen beräknar att Polen ska få drygt 20 miljarder kronor, Tyskland drygt 9 miljarder kronor och Rumänien närmare 8 miljarder kronor.

Längre ned på listan hamnar Sverige som kan förvänta sig cirka 640 miljoner kronor till en rättvis omställning, så kallad just transition på engelska.