Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

EU ska nu försöka locka både privata och offentliga investerare för att skapa nya arbetstillfällen när gamla och utsläppstunga industrier, framförallt inom kolkraft, måste stänga.

I den beräknade utgiftsplanen om drygt 10 000 miljarder kronor, ska EU inrätta en fond för rättvis omställning.

Denna fond beräknas drygt 1 000 miljarder kronor.

Varje land ska tilldelas en kvot från fonden som beräknas på utsläppsnivåer och hur stor del av arbetskraften som jobbar i exempelvis kolgruvor. 

Kolsektorn inom EU sysselsätter 238 000 människor i kolutvinning och i kraftverk.

Polen har flest anställda inom kolsektorn och kan också förvänta sig mest medel.

EU-kommissionen beräknar att Polen ska få drygt 20 miljarder kronor, Tyskland drygt 9 miljarder kronor och Rumänien närmare 8 miljarder kronor.

Längre ned på listan hamnar Sverige som kan förvänta sig cirka 640 miljoner kronor till en rättvis omställning, så kallad just transition på engelska.