Sedan november protesterar indiska jordbrukare mot nya jordbrukslagar. Tiotusentals bönder har slagit upp tält och demonstrerat i huvudstaden New Delhi. De får stöd från en kvarts miljard invånare.

Vad demonstrerar de mot?

Två saker hände i Indien i september i fjol som har väckt enorm kritik bland befolkningen.

Först antogs förändringar av landets arbetslagstiftning utan parlamentarisk debatt. Oppositionspartierna bojkottade omröstningen i protest och hindunationalistiska Bharatiya Janata Party (BJP) lyckades driva igenom en förändring som innebär att 44 arbetsmarknadslagar reducerades till fyra. Dessutom drevs tre nya jordbrukslagar igenom.

Vad innebär det?

Den hindunationalistiske premiärministern Narendra Modis regering har presenterat reformen som en regelförenkling som inte rubbar balansen på arbetsmarknaden. Men enligt landets största fackförbund så innebär förändringen försämrat anställningsskydd, färre arbetsmiljökrav och urholkat socialt skyddsnät.

Och för bönderna?

Arbetsmiljölagen ändras så att jordbrukssektorn – där hälften av arbetskraften är sysselsatt – helt exkluderas. 

De nya jordbrukslagarna ger privata aktörer mer makt i lantbrukssektorn, vilket inte kommer att skada enskilda jordbrukare anser regeringen. Men bönderna är inte lika övertygade. De tror snarare på prisfall och sämre intäkter om de inte längre har rätt till ett minimipris för sina grödor.

En av de största förändringarna är att jordbrukare får sälja sina produkter till marknadspris direkt till privata aktörer, såsom jordbruksföretag, stormarknader och livsmedelsbutiker online.

De flesta indiska bönder säljer för närvarande majoriteten av sina produkter på statligt kontrollerade grossistmarknader.

Hur många jobbar inom jordbruket?

Fler än hälften av landets 1,3 miljarder invånare uppges tjäna sitt levebröd inom jordbruket. Ungefär 150 miljoner indier äger land som de själva brukar. Vanligaste inkomstkällorna är från ris, vete, mjölk, nötter, bomull, frukt och grönsaker.

Vad gör regeringen?

Kravet från bönderna är att jordbrukslagarna ska dras tillbaka, men hittills har regeringen endast erbjudit att skjuta upp dem i 18 månader.

Elva rundabordssamtal har anordnats mellan regeringsrepresentanter och jordbrukare som representerats av fackliga företrädare. Inget av mötena har resulterat i en lösning på konflikten.

I huvudstaden New Delhi där tiotusentals campat, med traktorer och häst- och vagn, för att visa sitt missnöje skadades flera hundra förra veckan vid sammandrabbningar med polis. En person dog. I lördags inledde demonstranter en 24 timmar lång hungerstrejk. Inrikesdepartementet svarade med att stänga ned internet i delar av huvudstadsregionen.

Vilka stöttar demonstranterna?

26 november i fjol anordnades en landsomfattande generalstrejk då närmare 250 miljoner människor visade sitt stöd för jordbrukarna och fackliga jordbruksförbund.

Transportfack som representerar över 14 miljoner lastbilsförare, busschaufförer och taxichaufförer har sympatiserat med jordbrukarna och har sedan tidigare hotat att stoppa leveranser i vissa regioner om regeringen inte lyssnar på deras krav.

I USA har fler kongressledamöter uttryckt stöd för de indiska jordbrukarna. I Kanada, som har en stor invandring från Indien, har premiärminister, Justin Trudeau i två omgångar kommenterat läget med att landet ”alltid kommer att försvara människors rättigheter till fredliga protester”.

Kändisar såsom sångerskan Rihanna, klimataktivisten Greta Thunberg, och advokaten Meena Harris, syskonbarn till USA:s vicepresident Kamala Harris har de senaste dagarna gett sitt stöd till de indiska bönderna i sociala medier.

Indien

Indien har en befolkning på drygt 1,3 miljarder människor.

Andelen människor som definieras som fattiga har halverats sedan början av 1990-talet, men fortfarande lever 176 miljoner människor i extrem fattigdom.

Samtidigt har inkomstklyftorna ökat. De rikaste 10 procenten äger 77 procent av landets tillgångar.

Antalet dollarmiljardärer har ökat från nio år 2000 till 138 år 2020 medan inkomstutvecklingen för befolkningens fattigare hälft stagnerat.

Indien är en av ILO:s ursprungsmedlemmar och har sedan 1922 en permanent plats i FN-organets styrelse. Landet har ratificerat ett fyrtiotal ILO-konventioner, inklusive sex av åtta kärnkonventioner.

Källor: Oxfam, Världsbanken, ILO, Economic Times.