Hösten 2020 reducerades 44 lagar som reglerar det indiska arbetslivet till fyra

I dag, tisdag, har arbetsmarknadsdepartementet bjudit in landets fackföreningar till en onlinekonferens om implementeringen av den andra av dessa lagar – om socialförsäkringssystemen.

Men en koalition bestående av tio av landets största centralorganisationer väljer att bojkotta samtalen. 

”Vi upprepar att vi inte vill vara en del av denna fars. Varken centralorganisationerna eller arbetarna kommer att acceptera lagarna utan strid”, skriver facken i ett gemensamt uttalande.  

Med hänvisning till frågornas betydelse kräver centralorganisationerna fysiska förhandlingar i stället för digitala möten. 

”Vi vet att regeringens håller fysiska möten på olika nivåer”, skriver facken och fortsätter: 

”Att neka att hålla dessa viktiga samtal genom fysiska möten luktar avsiktligt arbetarfientligt.”

Facken bojkottade även en konferens i december om den första av de fyra nya lagarna, som rör löner och anställningsförhållanden, med samma motivering. 

Enligt facken innebär den nya lagstiftningen försämrat anställningsskydd, färre arbetsmiljökrav och urholkat socialt skyddsnät.

Reformerna antogs utan parlamentarisk debatt eftersom oppositionspartierna bojkottade omröstningen i protest. 

Indiens centralorganisationer är vanligtvis splittrade längs ideologiska och partipolitiska riktlinjer men samarbetet för att motverka försämringen av arbetslagstiftningen samlar såväl socialdemokratiska som kommunistiska fack. De representerar tillsammans den stora merparten av Indiens organiserade arbetstagare. 

Bharatiya Mazdoor Sangh, som uppger sig vara landets största centralorganisation och är kopplad till det hindunationalistiska regeringspartiet BJP, ingår inte i koalitionen. 

Indien

Indien har en befolkning på drygt 1,3 miljarder människor.

Andelen människor som definieras som fattiga har halverats sedan början av 1990-talet, men fortfarande lever 176 miljoner människor i extrem fattigdom.

Samtidigt har inkomstklyftorna ökat. De rikaste 10 procenten äger 77 procent av landets tillgångar.

Antalet dollarmiljardärer har ökat från nio år 2000 till 138 år 2020 medan inkomstutvecklingen för befolkningens fattigare hälft stagnerat.

Indien är en av ILO:s ursprungsmedlemmar och har sedan 1922 en permanent plats i FN-organets styrelse. Landet har ratificerat ett fyrtiotal ILO-konventioner, inklusive sex av åtta kärnkonventioner.

Källor: Oxfam, Världsbanken, ILO, Economic Times.