Indiens omstridda förändringar av landets arbetslagstiftning antogs utan parlamentarisk debatt. Oppositionspartierna bojkottade omröstningen i protest.

– Vi fördömer i skarpa ordalag det odemokratiska sätt som dessa arbetarfientliga lagar antogs, säger Gongalla Sanjeeva Reddy, ordförande för centralorganisationen Intuc, enligt det globala facket Industriall.

Totalt har 44 statliga lagar som reglerar arbetslivet nu reducerats till fyra.

Den hindunationalistiske premiärministern Narendra Modis BJP-regering har presenterat reformen som en regelförenkling som inte rubbar balansen på arbetsmarknaden.

Facken har i stället brännmärkt den som en eftergift till näringslivet.

Fackföreningsrörelsen pekar på flera allvarliga försämringar. 

Arbetsmiljölagarna ändras så att jordbrukssektorn – där hälften av arbetskraften är sysselsatt – helt exkluderas. 

Kraftigt utökade möjligheter till tidsbegränsade kontrakt urholkar både anställningsskyddet och strejkrätten.

Dessutom blir landets redan svaga sociala skyddsnät än glesare när arbetare i den informella sektorn utestängs. 

Ett tiotal av landets största centralorganisationer, både socialdemokratiska och kommunistiska, har enats över politiska skiljelinjer för att ta strid mot försämringarna.

Koalitionen får även support från den internationella fackföreningsrörelsen. 

– Vi stöder helt våra partners i Indien när de gör allt de kan för att stoppa dessa bakåtsträvande förändringar, säger Sharan Burrow, generalsekreterare för världsfacket Ituc, till den egna hemsidan

– Tajmingen kunde inte vara sämre. När Indien kämpar mot en oöverträffad ekonomisk kris orsakad av effekterna av covid-19 så behöver landets arbetande människor mer skydd, inte mindre. Detta är den sämsta tänkbara tidpunkten att attackera arbetares rättigheter. 

Indien

• Indien har en befolkning på drygt 1,3 miljarder människor.

• Andelen människor som definieras som fattiga har halverats sedan början av 1990-talet. Men fortfarande lever 176 miljoner människor i fattigdom.

• Samtidigt har inkomstklyftorna ökat. De rikaste 10 procenten äger 77 procent av landets tillgångar. 

• Antalet dollarmiljardärer har ökat från nio år 2000 till 138 år 2020. Samtidigt har inkomstutvecklingen för befolkningens fattigare hälft stagnerat.

• Indien är en av ILO:s ursprungsmedlemmar och har sedan 1922 en permanent plats i FN-organets styrelse. Landet har ratificerat ett fyrtiotal ILO-konventioner, inklusive sex av åtta kärnkonventioner.

Källor: Oxfam, Världsbanken, ILO, Economic Times