Shell minskar arbetsstyrkan med 9 000 personer.

Exxon skär ned med 14 000 jobb.

Från mars till augusti gick över 100 000 arbetstillfällen inom olje- och gasutvinning förlorade – bara i USA – enligt konsultbolaget Deloitte.

Nedstängningar och restriktioner har slagit hårt mot energibolagens intäkter. 

– Pandemin har förändrat hela våra liv. Vi kan inte resa på samma sätt som vi var vana vid, vi åker inte till kontoret. Allt det här har en effekt på efterfrågan på olja, säger det globala facket Industrialls energichef Diana Junquera Curiel på ett webbinarium

För att stoppa blödningen reducerar företagen kostnader och avvecklar olönsam produktion. Något som för Industrialls medlemmar innebär färre jobb och försämrade villkor.

En enkät till medlemsförbund inom olje- och gassektorn visar att 35 procent rapporterar om sänkta löner, 45 procent om försämrade förmåner och 27 procent om längre skift. 

– Vi ser hur de säger upp anställda och avslutar kontrakt med entreprenörer. Det kommer också ha effekt på arbetsmiljön för de arbetare som blir kvar, säger Diana Junquera Curiel.

– Men om ni följer nyheterna ser ni att företagen fortfarande ger utdelning till aktieägarna. Till slut är det alltid arbetarna som tar notan för den här pandemin.

Enligt Deloitte stod satsningar på förnybar energi för blott 1–2 procent av olje- och gasbolagens investeringar 2019. 

Industriall menar att osäkra prognoser gör företagen ovilliga att satsa stort på hållbarhet. Men för att motverka negativa sociala konsekvenser – i form av förlorade jobb och ökad fattigdom – menar facket att investeringarna måste ske nu. 

– Ingen vet hur framtiden kommer att se ut eller vad företagen kommer att göra, men ett som är säkert är de inte genomför den här omställningen skyndsamt, säger Diana Junquera Curiel.

Därför måste fackföreningarna driva på, menar Industriall.

Det fackliga svaret på både klimathotet och de fossila industriernas kris heter just transition – rättvis omställning. Men det finns en faktor som försvårar arbetet. 

Rättvis omställning är ett etablerat koncept som diskuteras på internationell nivå. Men Industrialls enkät visar att det inte alls finns samma medvetenhet hos de nationella medlemsförbunden. 

– De har inte hört om just transition och vet inte vad det betyder. De tvivlar också på att omställningen kan ske på kort eller medellång sikt, säger Diana Junquera Curiel.

– Det är logiskt. De ser ingen verklig förändring i företagen. 

Just transition

Just transition är ett begrepp som togs fram inom den internationella fackföreningsrörelsen i slutet på 1990-talet. I grunden handlar det om att klimatomställningen inte bara måste vara ekonomiskt och klimatmässigt, utan även socialt hållbar. Schyssta jobb står i fokus.

2015 antog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO riktlinjer för hur just transition ska genomföras. Samma år fördes formuleringar om just transition in i Parisavtalet. 

Källa: Union to union