Om inte i elfte timmen så åtminstone nära.

Runt 22.30 på måndagskvällen kommunicerade besöksnäringens parter Hotell- och restaurangfacket (HRF)och Visita att man tecknat nytt avtal kring det så kallade Gröna riksavtalet som omfattar majoriteten av de branschanställda.

HRF hade sedan tidigare varslat om en strejk som skulle bryta ut i dag, tisdag, klockan 14.00 för att sedan utökas till fler arbetsplatser på torsdag, däribland Grand hotel i Stockholm och Gothia Towers i Göteborg.

– Vi är väldigt nöjda med avtalet, som ger våra medlemmar en bra löneökning och en hel del ordning och reda i branschen, säger HRF:s ordförande Malin Ackholt till TT.

– I den situation som besöksnäringen befinner sig i nu har det ett stort värde att parterna kan träffa en överenskommelse utan konflikt, Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita till TT.

Som Arbetet tidigare har rapporterat var det bland annat storleken på löneökningarna som fick HRF att varsla om strejk.

Parterna var eniga om att man ska följa löneökningsnivån i industrins avtal, men var oense om vad det innebar i praktiken.

HRF menade att Visita vägrat att gå med på de löneökningar som industrin har satt, medan arbetsgivarorganisationen hävdade att HRF krävde mer än vad som rymdes inom industrins avtal.

Medlarnas slutbud accepterades till slut av båda parter och man har, precis som handeln, valt att sätta avtalets löneökningar i krontal vilket ger 1 193 kronor under en 29 månader lång period som börjar den 1 november i år.

Första ökningen är 685 kronor i månaden från och med 1 november 2020.

Likt handelns parter som tecknade avtal förra veckan är även HRF och Visita överens om att införa avsättningar till avtalspension för 24, 23 och 22-åringar under avtalsperioden.

Minimilöner ska även de höjas med avtalets värde.

Parterna ska under avtalsperioden tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med att ta fram ett förslag till ett nytt lönesystem som ska ta hänsyn till erfarenhet, prestation, och kompetens.

Avtalet innehåller också en överenskommelse om ett stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar.