Visita har träffat medlarna sedan HRF i fredags eftermiddag varslade om strejk för att driva sina krav i förhandlingarna om nya kollektivavtal. Mer än så vill inte organisationens förhandlingschef Torbjörn Granevärn kommentera processen. 

Med medlarnas hjälp har fack och arbetsgivare i besöksnäringen nu en vecka på sig att enas om nytt kollektivavtal. Sedan bryter den första delen av strejkvarslet ut.

– Vi uppfattar att HRF vill att vi ska betala mer än övrig svensk arbetsmarknad. Det kan vi inte acceptera, säger Torbjörn Granevärn.

Industrins avtal sätter normen, det så kallade märket, för vad avtal i andra branscher ska kosta för arbetsgivarna.

Som Arbetet tidigare beskrivit råder oenighet om innebörden av de avtal som industrin tecknade förra helgen. 

De innehåller kostnadsökningar på 5,4 procent på 29 månader. Men det finns också med en låglönesatsning som ger extra påslag för löner på under 26 100 kronor i månaden.

Enligt facket ska kostnaden för den satsningen komma ovanpå de 5,4 procenten, enligt arbetsgivarna ska de sammanlagda kostnadsökningarna inte vara högre än så.

– Vi pratar i runda slängar om 0,53 procentenheter ytterligare, säger Torbjörn Granevärn om vad de skulle kosta att räkna som facket.

Enligt de uppgifterna skulle alltså HRF:s krav leda till ett avtal värt drygt 5,9 procent.

Även Handels strejkvarsel bottnar i oenighet om hur låglönesatsningen får påverka avtalsvärdet. Samma konflikt präglade avtalsrörelsen 2017.

Finns det en otydlighet i det märke som industrin har satt?
– Nej det tycker jag inte, jag tycker det är tydligt, svarar Torbjörn Granevärn.

När Arbetet i fredags frågade HRF:s ordförande Malin Ackholt om det är olyckligt att industrins märke kan tolkas på olika sätt svarade hon: 

– Jag skulle uttrycka det så att det är olyckligt att arbetsgivarsidan inte följer det som industrin är överens om.

Båda sidor beskriver alltså en tydlig norm, men har helt skilda bilder av vad den tydligheten säger. Nu får medlarna från Medlingsinstitutet, som kliver in i förhandlingarna i och med strejkvarslet, i uppgift att hjälpa parterna bena ut frågan.

Torbjörn Granevärn betonar att man upplever kostnadsökningarna som höga för branschen även när de stannar på 5,4 procent, med tanke på hur hårt Coronakrisen slagit mot hotell- och restaurangbranschen.

Han betonar samtidigt att samarbetet med HRF varit gott under krisen och beskriver förhandlingarna om avtal som konstruktiva fram till nuläget.

– De allra flesta frågorna har vi hittat konstruktiva lösningar på. Däremot är det ett fåtal men svåra frågor kvar.