Gothia Towers verksamhet innefattar bland annat hotell- och konferensverksamhet i Göteborg. Här finns Sveriges största HRF-klubb. Den är Simon Karlsson ordförande för.

Strejkvarslet som HRF, Hotell- och restaurangfacket, lade i fredags omfattar de anställda på Gothia Towers tre publika restauranger.

– Jag jobbar som bartender på en av de restaurangerna, så jag är del av det, säger Simon Karlsson om strejkvarslet.

Han har 20 procent av sin arbetstid avsatt för fackligt arbete, men fyra kvällar i veckan står han bakom bardisken. På torsdag i nästa vecka kan alltså han och kollegorna komma att lägga ner arbetet.

HRF:s varsel är ett sätt att driva fackets krav i förhandlingarna om nytt kollektivavtal med arbetsgivarna i Visita. Simon Karlsson tycker det är rätt att ta konflikt för de saker som HRF lyft fram i samband med varslet.

– Det är perfekta frågor.

Det handlar om en låglönesatsning utöver andra löneökningar och om tryggare anställningar.

Han säger att reaktionerna från andra berörda av varslet varit ganska positiva, även om risken för strejk också väcker oro.

– Vi gör inte det här för att vi tycker det är roligt, utan för att vi också har rätt till bättre förutsättningar. Vi är de som jobbat rakt genom pandemin, varit bland gäster och gjort det vi är bra på trots alla risker det medför.

Låglönesatsningen som står i centrum för oenigheten mellan Visita och HRF skulle ha stor betydelse på Simon Karlssons arbetsplats. Han säger att de allra flesta har löner på under 26 100 kronor i månaden.

Inkomster under den nivån ska generera lite extra påslag till lönepotten enligt låglönesatsningen. Tvisten handlar om vad satsningen får kosta arbetsgivarna.

Vad var viktigast för dig när den här avtalsrörelsen drog igång i början av året, innan den bromsades av pandemin?

– Det är ju den ständigt brännande frågan om trygga anställningar, säger Simon Karlsson.

I kollektivavtalet finns anställningsformen ”enstaka dagar”. Den är till för att ta in personal vid tillfälliga behov och för arbete som inte går att schemalägga.

Simon Karlsson säger att enstaka dagar ofta används på fel sätt i branschen, att folk jobbar i flera år med sådana villkor och blir helt utan anställningstrygghet.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kunde få fram mer trygghet, så att detta inte används i lika stor utsträckning.

HRF hade i de yrkanden om ändringar i avtalet som lämnades över i februari med att företag som missbrukar anställningsformen ska mista rätten att använda den.

Det gångna halvåret har pandemin satt tydliga spår i verksamheten på Gothia Towers, bland annat i form av uppsägningar.

Simon Karlsson beskriver att det pendlat hur påverkad den dagliga verksamheten varit.

– Våren var väldigt lugn, nästan alla var permitterade på 60 eller 80 procent. Men sommaren var väldigt bra, det kom mycket semestergäster som nog inte brukar åka hit.