En av åtta som sökte hjälp hos socialen i augusti var samtidigt sjukskriven av läkare.

Arbetets granskning i början av november av hur ansvaret för sjuka vältras över från Försäkringskassan till kommunerna väckte både uppmärksamhet och upprörda reaktioner.

Nu lyfts frågan till riksdagen. I fredags begärde Vänsterpartiet en särskild debatt om sjukförsäkringen.

– Vi har ju länge sagt att sjukförsäkringen inte fungerar och lämnat in förslag om förändringar men tyvärr inte fått gehör, säger Ida Gabriellsson, Vänsterpartiets talesperson för sjukförsäkringen.

Hon menar att frågan nu aktualiserats i och med rapporterna om utförsäkringar i spåren av coronapandemin, men också i och med Arbetets granskning.

– Vi ser det också i rapporter från våra kommunpolitiker, att sjuka hamnar på försörjningsstöd, säger Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets talesperson för sjukförsäkringen.

Enligt henne har ett antal personer hört av sig till Vänsterpartiet efter granskningen för att be dem ligga på i frågan.

– Jag har fått ett ökat tryck på mejl och samtal från människor som säger att så här är det, men också att de i många fall lever på anhöriga.

I en intervju i samband med Arbetets granskning slog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) fast att bristerna i sjukförsäkringen ”inte går att förneka”.

Enligt honom vill Socialdemokraterna ändra reglerna, enligt det utredningsförslag som legat på regeringens bord sedan i våras. Ändringarna kan ske ”så fort det finns politiska förutsättningar för det”, enligt honom.

Enligt Ida Gabrielsson skulle Vänsterpartiet rösta för förslagen i utredningen om de lades fram i riksdagen, även om de i vissa delar vill gå längre.

Hon hoppas nu att riksdagsdebatten, om talmannen godkänner den, ska få de övriga partierna att ”bekänna färg”. Men hon vill också sätta press på Socialdemokraterna.

– Ardalan säger att det inte finns någon majoritet. Men lägg fram förslaget då så får vi se. Jag tycker att folk mumlar rätt mycket. Om det finns något gott med den här pandemin är det väl att fler har insett att vem som helst kan bli sjuk.

Särskild debatt

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som inte har samband med något ärende, till exempel skolan, vården eller situationen inom polisen. Det kallas för särskild debatt.

Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.

Källa: Riksdagen