Qatar har under senaste tiden, för ovanlighetens skull, fått positiv uppmärksamhet vad gäller landets behandling av migrantarbetare.

Migrantarbetare har fått rätt att lämna landet och byta jobb utan arbetsgivarens tillstånd. Och efter årsskiftet ska Qatar som första land i regionen införa lagstadgad minimilön. 

Men trots framstegen är allt inte frid och fröjd i Gulfstaten. 

I en ny rapport intervjuar Amnesty International 105 hembiträden – samtliga migrantarbetare – om deras arbetsvillkor.

Svaren visar att många pressas att jobba långa dagar, får otillräckligt med vila och riskerar att utsättas för både förnedring och övergrepp av arbetsgivaren. 

– Ingen följer reglerna här. Jag har aldrig haft en ledig dag under de tre år och åtta månader jag har arbetat i Qatar, säger Rosalinda, som egentligen heter något annat, i rapporten. 

2017 reglerade Qatar för första gången hushållsarbetares villkor i lag.

Arbetstiden begränsades till tio timmar om dagen under max sex dagar i veckan.

Men lagstiftaren gav arbetsgivarna och arbetstagarna möjlighet att själva teckna avtal om längre arbetstider än så.

I praktiken gör den ojämna maktbalansen mellan parterna att arbetsgivarna godtyckligt kan öka arbetstiderna så mycket de vill, menar Amnesty International.

– Lagen om hushållsarbete som lades fram 2017 var ett steg i rätt riktning för arbetsrätten i Qatar. Tyvärr visar vittnesmålen från de kvinnor vi talat med tydligt att dessa reformer inte har implementerats ordentligt, säger organisationens chef för ekonomisk och social rättvisa, Steve Cockburn, i ett uttalande.

Hushållsarbetarna som intervjuades för rapporten arbetade i genomsnitt 16 timmar om dagen. De flesta arbetade sju dagar i veckan. Ingen av dem fick betalt för övertid. 

– De sade till mig att ”om du är klar med jobbet så kan du sova”. Men jobbet tar aldrig slut, säger ett hembiträde som i rapporten kallas Jemma.

23 av kvinnorna vittnar om att de ofta gått hungriga. Vissa fick bara ett mål mat om dagen. Andra fick bara äta arbetsgivarnas rester. 

Fem av de 105 kvinnorna uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp – från tafsande till våldtäkter – av arbetsgivarna eller deras familjemedlemmar.

De flesta av de intervjuade uppgav att de inte vågade anmäla brotten av rädsla för represalier från arbetsgivarna.

Samma sak gällde löneutbetalningar som försenats eller frusit inne, vilket över hälften av kvinnorna drabbats av. 

Qatar

Qatar är världens per capita rikaste land och runt 90 procent av befolkningen utgörs av gästarbetare. Den allra största gruppen – omkring 800 000 människor – arbetar med att bygga arenor och infrastruktur inför herrfotbolls-VM 2022.

Medier och människorättsorganisationer har dokumenterat hur dessa ofta luras på lönen och i praktiken lever i rättslöshet. Den livsfarliga arbetsmiljön på landets byggarbetsplatser har också varit föremål för hård kritik. 

2018 hyllades Qatar när landet beslutade att avskaffa kafalasystemet, som knöt vistelserätt i landet till anställning och innebar att gästarbetare varken kunde byta jobb eller säga upp sig.

Qatar är en absolut monarki. Fackföreningar är förbjudna.