Nu meddelar Hongkongs fackföreningar att de skrinlägger planerna på en generalstrejk.

Tanken var att facken skulle protestera mot de nya säkerhetslagarna som det kinesiska kommunistpartiet vill införa.

En omröstning visade att 95 procent stödde förslaget om en generalstrejk.

Men bara 8 934 röstade, rapporterar den Hongkongbaserade tidningen South China Morning Post (SCMP).

Det är långt ifrån det deltagande på 60 000 som fackföreningarna själva beslutat krävdes för att resultatet skulle gälla. Bakom omröstningen stod en koalition av ett trettiotal fackföreningar.

Strejkförslaget har fördömts av Fastlandskina och kritiserats av Hongkongpolitiker.

Under helgen syntes enligt tidningen polis patrullera, utan att ingripa, utanför vissa av fackens vallokaler.

Offentliganställda Zoe Lau var en av de som inte lät sig skrämmas. 

– Jag tycker det är viktigt att regeringen inte tar våra åsikter för givna och att vi får uttrycka vår vilja genom vår fackförening, sa hon till SCMP. 

Samtidigt meddelade ett protestnätverk för gymnasieelever att en föreslagen skolstrejk läggs på is, rapporterar Bloomberg.

Även i den omröstningen var stödet stort, men antalet avlagda röster för få.

Hongkongs utbildningsminister hade dessförinnan uppmanat skolor att straffa elever som deltog i en eventuell strejk. 

Den kinesiska folkkongressen behandlar just nu de nya säkerhetslagarna, som demokratirörelsen menar allvarligt kommer att inskränka fri- och rättigheter i den forna brittiska kolonin Hongkong. 

Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina ska lagarna stänga ”kryphål” i Hongkongs lagstiftning. Det framgår också att ett kinesiskt säkerhetskontor ska öppna. 

Från sommaren 2019 och fram tills att coronapandemin stängde ned samhället skakades Hongkong av massiva demokratiprotester.

Den utlösande faktorn var ett lagförslag som skulle medge att misstänkta brottslingar lämnades ut från Hongkong till Fastlandskina. 

Fakta: Hongkong

• När den tidigare brittiska kolonin Hongkong år 1997 överlämnades till Kina fick den status av en ”särskild administrativ region”. Dess oberoende skulle garanteras enligt principen om ”ett land, två system”.

• Hongkongs runt 7,5 miljoner invånare åtnjuter en betydligt högre grad av medborgerliga fri- och rättigheter än vad som är fallet i Kina. Hongkongs regering väljs demokratiskt men Peking har vetorätt vad gäller utformningen av det politiska systemet, som exempelvis vallagar.

• Rädslan att införlivas med Kina är utbredd och de senaste 30 åren har kantats av demokratiprotester, bland annat 2010 och 2014.