Att jämföra Kinas arbetslöshet med andra länders är omöjligt.

Dels för att myndigheterna endast räknar andelen arbetslösa i 600 städer, och inte på landsbygden. Dels för att drygt 170 miljoner inhemska migrantarbetare utesluts ur statistiken oavsett om de har ett jobb eller inte.

Men arbetsmarknadsstatistiken följs ändå noggrant av omvärlden för att få en bild av hur Kina mår.

Den senaste månaden har däremot många experter ställt sig undrande till hur landet kan ha så fortsatt låg arbetslöshet trots coronautbrottet tidigare i år.

I april beräknade den kinesiska fondkommionsfirman Zhongtai Securities att andelen arbetslösa skulle kunna vara så hög som 20 procent, rapporterade bland andra Bloomberg.

Men bolaget tvingades dra tillbaka sin analytikerrapport. Några dagar senare publicerade den nationalistiska tabloiden Global Times, som står kommunistpartiet nära, en utredning som konstaterade att myndigheternas statistik är pålitlig och att det inte finns skäl för anklagelser om annat.

Den kinesiska arbetslösheten har legat runt 6 procent under årets första månader, vilket anses vara rekordhögt. Däremot har den knappt ökat trots att miljontals beräknas ha förlorat jobbet under coronapandemin.

Sedan 2016 då Kina började räkna på sin arbetslöshet och presentera den som nu har arbetslösheten konstant legat runt 5 procent. Även dessförinnan hade Kina en närmast statisk arbetslöshet, trots bland annat finanskrisen 2008. Det har fått många att tvivla på om statistiken verkligen stämmer.

Medan andra länder har skenande arbetslöshet på grund av den ekonomiska krisen som följt i virusutbrottets spår har alltså Kina lyckats hålla den i skick under våren.

En grov underskattning, menar analytiker på bland annat den franska investmentbanken Société Générale och affärstidningen The Economist.

Även om de inte tar i som den kinesiska fondkommissionsfirman så spår de ändå att arbetslösheten snarare ligger runt 10 procent – och inte 6 procent.

Jin Li, professor i ekonomi vid Hong Kongs universitet, ger en förklaring till varför Kinas ledare Xi Jinping är så mån om arbetsmarknadsstatistiken.

– Den kinesiska regeringen, i någon mening mer än någon regering i världen, oroar sig för sin legitimitet. Och ett sätt att behålla legitimiteten är att erbjuda ett socialt kontrakt; du litar på oss och vi erbjuder dig ett bra ekonomiskt resultat, säger han till affärssajten Quartz.