Det är ett splittrat LO som i juni ska välja ny ordförande.

Dels handlar det om den mer lågintensiva konflikten om industrins roll i lönesättningen, genom det så kallade märket. Där ett antal förbund, bland annat de inom 6F men även Kommunal, ifrågasätter den rådande ordningen.

Den konflikten eskalerade när Kommunal hoppade av LO-samordningen i den nu uppskjutna avtalsrörelsen. Något även Pappers gjorde.

Dels handlar det om ett snabbt uppblossat bråk om anställningsskyddet i januariavtalets kölvatten. Regeringen och samarbetspartierna, C och L, kom överens om att las skulle förändras så det blev enklare och billigare att säga upp anställda.

En utredning tillsattes, men parallellt skulle parterna få chansen att förhandla fram en egen lösning, som då i stället skulle antas som ny lag.

Fem förbund hoppade senare av de pågående förhandlingarna, efter missnöje med hur de skötts, och krävde en omstart.

De fem förbunden, Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets, Målarna tillsammans med Pappers, som redan tidigare hoppat av, är alla i någon form även kritiska mot industrimärket. 

Så även om det är två olika frågor man bråkar om så ser laguppställningarna ungefär likadana ut i båda frågorna.

När det gäller ordförandevalet så finns det, enligt uppgift till Arbetet, i dagsläget två personer som tackat ja till att kandidera till ordförandeposten: Handels ordförande Susanna Gideonsson, som gått ut offentligt med sin kandidatur, och Byggnads ordförande Johan Lindholm. Han vill emellertid inte kommentera Arbetets uppgifter.

Byggnads, som ingår i den märkeskritiska sammanslutningen 6F, är alltså ett av de förbund som hoppade av lasförhandlingarna strax innan jul.

Handels å sin sida står fast vid att förhandlingarna ska fortsätta och har en något positivare syn på märket, även om förbundet inte är helt nöjt med att det tillämpas så strikt.

Om splittringen skulle bli avgörande i ordförandevalet samlar avhopparna en betryggande majoritet på kongressen, med 224 av totalt 400 ombud.

Antal röster på LO-kongressen

Kommunal, LO:s största förbund, är kanske de som mest går på tvärs inom LO-familjen och står betydligt närmare Byggnads än Handels i de här frågorna.

Men förbundets ordförande, Tobias Baudin, svarar ett tvärsäkert nej på frågan om splittringen har någon betydelse i ordförandefrågan.

– Vi gör inte våra bedömningar utifrån dagsaktuella frågor. Det är klart att vi har problem i LO, vi är splittrade i lasfrågan, i avtalsrörelsen och andra frågor också. Men vi vill bidra till att hitta ett bättre samarbete, mer samsyn i LO.

Han framhåller att det viktigaste nu är att en ny ordförande ska kunna ena förbunden inom LO och påpekar, diplomatiskt, att båda är bra kandidater.

Att de står på olika sidor i stridigheterna ser Tobias Baudin inte som något problem.

– Att vara ordförande i en federation är något helt annat än att vara ordförande för ett förbund. I ett förbund ska du bara tänka på dina egna medlemmar, i en federation måste du tänka på alla 14 förbund.

I dag (måndag) ska valberedningen ha ett möte med samtliga förbund för att stämma av läget. Men vad som ska avhandlas är valberedningens, tillika HRF:s, ordförande Malin Ackholt förtegen om.

– Det är för att göra en avstämning med förbunden om hur långt vi har kommit i processen.

Och hur långt har ni kommit?
– Det kan jag inte svara på i dag, säger Malin Ackholt.

Hon uppger att det finns en lista med 14 namn som har blivit nominerade till ordförandeposten och att valberedning talat med alla 14.

Stämmer det att bara två har tackat ja?
– Det kan jag inte uttala mig om.