LO:s kongress den 12 till 15 juni ska utse en ny ledning för LO.

I den nuvarande ledningen har ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och andre vice ordföranden Berit Müllerström sagt att de inte ställer upp för en ny period.

Däremot säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin till Arbetet att hon gärna fortsätter på sin post. Frågan om hon vill bli LO:s ordförande avfärdar hon med ett skratt.

Även avtalssekreteraren Torbjörn Johansson står till förfogande för ytterligare fyra år i LO:s ledning om han skulle få kongressens förtroende.

Valberedningen ville få in nomineringar senast den 29 februari.

I går, måndag eftermiddag, samlades valberedningen för att gå igenom de förslag som kommit in.

– Nomineringsläget är gott. Summa summarum har vi fått in 17 namn, säger valberedningens ordförande Susanna Gideonsson, som också är ordförande för Handels.

En del av de 17 är nominerade till flera poster i LO-ledningen.

På Arbetets fråga om valberedningen ser något namn som det finns särskilt bred uppslutning kring svarar Susanna Gideonsson:

– Nej, det är ganska brett. En del förbund har tänkt i hela laguppställningar, andra har bara nominerat en person.

Tidningen Kommunalarbetaren, som har ringt runt bland LO-förbunden, pekar ut Susanna Gideonsson som den hetaste kandidaten till ny LO-ordförande.

Direkt efter valberedningens möte, som avslutades på måndagskvällen, frågade Arbetet Susanna Gideonsson om hon skulle vara intresserad av uppdraget.

– Jag tänker inte svara på någon sådan fråga över huvud taget i dag. Utan nu får valberedningen fortsätta jobba, svarade Susanna Gideonsson.

Valberedningen har på ett tidigt stadium kommit överens om att ifall någon i valberedningen blir föreslagen till ett uppdrag i LO:s ledning och tackar ja, så får hon eller han utgå ur valberedningen.

– Om vi kommer i det läget att någon i valberedningen säger ja, så tar vi det då. Men det är den dagen, säger Susanna Gideonsson.

Valberedningens nästa steg blir att kontakta de nominerade och förhöra sig om hur de ser på ett uppdrag i LO:s ledning.

En del av de föreslagna har tillfrågats innan de nominerats, andra inte.

– Den 27 april träffar valberedningen samtliga LO-förbund för att pröva olika tankar. Vi släpper upp testballonger och ser om de flyger eller inte, säger Susanna Gideonsson.

– Vi ser att det är viktigt att få en enig kongress bakom LO:s ledning.