Valberedningen som ska ta fram ett förslag till ny ordförande för LO jobbar på. Man har nu träffat alla ledningspersoner och alla förbund. 

– Vi hade ett möte i går där vi redovisade sammanfattningar från de samtalen och där vi nu begär in nomineringar, berättar valberedningens, tillika Handels ordförande, Susanna Gideonsson.

När ska nomineringarna vara inne?
– Stadgarna säger att man får nominera ända fram till kongressen, men vi har begärt in nomineringar till 29 februari. Så får vi se om de hörsammar det, eller går efter stadgarna.

När presenterar ni något namn?
– Det är inte tidsatt, eftersom förbunden har på sig ända fram till kongressen att nominera. Men målsättningen är att vi ändå ska försöka ha det klart två veckor före kongressen. Men det hänger på förbunden.

Enligt Susanna Gideonsson har inga konkreta namn kommit fram under samtalen med förbunden.

De har mer handlat om hur man ser på LO och organisationens framtid. Men en egenskap är särskilt efterfrågad.

– Att det är viktigt att det är en person som representerar LO:s medlemmar, att det ska vara tydligt. Och att man också har en bakgrund i ett LO-yrke så att man känner att: ja, den här personen representerar LO-arbetare.

LO:s relation till Socialdemokraterna fick sig en törn efter regeringsöverenskommelsen som utmynnade i januariavtalet.

Därmed blir frågan om hur en framtida ordförande ska förhålla sig mot politiken aktuell.

– Där har det varit både och. Man ska både ha ett kontaktnät och vara socialdemokrat i grunden, samtidigt som man ska kunna vara självständig. Så där är signalerna lite tvetydiga. Man tycker att det har varit bra som det har varit, med en som varit politisk bevandrad men ändå kunnat säga ifrån, säger Susanna Gideonsson.

Nu väntar alltså valberedningen på att få in nomineringar från förbunden. Sedan fortsätter processen med intervjuer av de föreslagna kandidaterna.

– Men, som sagt, innan början av mars så händer det ingenting.