Redaktören Fredrik Sterky, ordförande 1898–1900

Bakgrund: Kom från en överklassbakgrund och gjorde karriär i både staten och det privata näringslivet, men gav sig in i den unga arbetarrörelsen på 1880-talet. Redaktör för Ny Tid i Göteborg. 
Känd för: LO:s förste ordförande. Föreningsrättsstriderna var hans stora fråga. Samlade in stora summor till strejkande och lockoutade arbetare. Fredrik Sterky avled redan på sin 40-årsdag i lunginflammation.

Möbelsnickaren Herman Lindqvist, 1900–1920 Trä­arbetareförbundet

Bakgrund: Från Arboga. Var som förtroendeman på Träarbetareförbundet med och bildade LO.
Känd för: Kallades ”Storstrejksgeneralen” i pressen under storstrejken 1909. Strejken blev ett nederlag för LO och Lindqvist fick ta en stor del av skulden. Gick över till politiken och blev socialminister samt riksdagens talman i fler omgångar.

Byggnadssnickaren Arvid Thorberg, 1920–1930 Trä­arbetareförbundet

Bakgrund: Från Kärnbo i Södermanland. Blev LO:s förste heltidsanställde sekreterare efter att ha varit förtroendeman i Träarbetareförbundet.
Känd för: Kämpade mot kommunistiskt inflytande i facket. Avled i hjärtattack efter ett anförande i riksdagen, 53 år gammal.

Skomakaren Edvard Johansson, 1930–1936 Skoarbetarnas fackförening

Bakgrund: Växte upp på barnhem i Småland, där han sattes i skomakarlära. Förtroendeman i Skoarbetarnas fackförening. LO:s sekreterare 1920–1930.
Känd för: LO-ordförande under döds­skjutningarna i Ådalen den 14 maj 1931. LO krävde förbud mot att sätta in militären vid arbetsmarknadskonflikter, vilket också infördes.

Konduktören Albert Forslund, feb–sept 1936 Järnvägs­mannaförbundet

Bakgrund: Från Ovansjö i Gävleborg. Ordförande i Järnvägsmannaförbundet.
Känd för: Den som inledde förhandlingarna om Saltsjöbadsavtalet. Valde snart politiken och blev både kommunikationsminister och socialminister.

Sågverksarbetaren August Lindberg 1936–47 Sågverksindustriarbetareförbundet

Bakgrund: Född i Älvkarleby i Norduppland. Blev sågverksarbetare redan vid elva års ålder innan han blev funktionär i sitt förbund och sedan förbundsordförande 1929.
Känd för: Undertecknade Saltsjöbadsavtalet som lade grunden till den svenska modellen. Till skillnad från tidigare LO-ordförande sade han nej till att bli politiker.

Snickaren Axel Strand, 1947–1956 Träarbetare­förbundet

Bakgrund: Född i Burlöv i Skåne. Kassör först i Träarbetareförbundet och sedan i LO innan han blev ordförande 1947. Strand ersatte den valde LO-ordföranden Gunnar Andersson som avled innan han hann tillträda posten.
Känd för: Införde de centralt samordnade avtalsförhandlingarna som lade grunden till en solidarisk lönepolitik. Under hans period köpte LO Stockholmstidningen och Aftonbladet från Torsten Kreuger.

Metallarbetaren Arne Geijer, 1956–1973 Metall

Bakgrund: Från Grangärde i Dalarna. Arbetade på Nyhammars bruk innan han inledde sin fackliga bana. Studieombudsman i Metall och sedan förbundsordförande. 
Känd för: Värnade samförstånds­andan mellan fack och arbetsgivare. Aktiv i ATP-striden, där Socialdemo­kraterna och LO ville införa en obligatorisk lagfäst tilläggspension som påbyggnad på folkpensionen. 1957 hölls en folkomröstning i frågan som ledde till att ATP infördes 1960.

Glassliparen Gunnar Nilsson, 1973–1983 Träindustriarbetareförbundet

Bakgrund: Son till statare, från Mönsterås i Småland. Började arbeta som 14-åring, direkt efter folkskolan. Gjorde facklig karriär inom Träindustriarbetare­förbundet. 
Känd för: LO:s ordförande under storkonflikten 1980, liksom när LO lanserade förslaget om löntagarfonder. Var ordförande när viktiga arbetsmarknadslagar som las och mbl infördes.

Instrumentmakaren Stig Malm 1983–1993 Metall

Bakgrund: Industri­arbetare från Sundbyberg. Andre ordförande i Metall och senare i LO.
Känd för: Sin frispråkighet. Mannen bakom begrepp som finansvalpar, cementhäckar och fittstim. Stridbar i kampen inom arbetarrörelsen mellan LO och S på 1980-talet, striden som fick namnet ”Rosornas krig”. Lämnade sitt uppdrag efter kritik för att han som ordförande i byggföretaget BPA godkänt en stor fallskärm till en avgående vd.

Sågverksarbetaren Bertil Jonsson, 1993–2000 Träindustriarbetareförbundet

Bakgrund: Från Ljusdal. Ombudsman och sedan ordförande för Träindus­triarbetareförbundet. Andre ordförande i LO.
Känd för: Diplomatisk. Prioriterade kampen mot arbetslösheten när han fick hantera följderna av 1990-tals­krisen, med kraftiga neddragningar i bland annat offentlig sektor.

Undersköterskan Wanja Lundby-Wedin, 2000–2012 Kommunal

Bakgrund: Från Stockholm. Fackligt aktiv i Kommunal där hon också blev ombudsman. 1994 valdes hon till LO:s andre ordförande.
Känd för: Första kvinnan på posten, liksom som ordförande för Europafacket EFS. Valdes efter sin avgång till vice ordförande i styrelsen för Svenska kyrkan.

Metallarbetaren Karl-Petter Thorwaldsson 2012-2020 IF Metall

Bakgrund: Från Kosta i Småland. Tidigare ordförande SSU. Engagerade sig tidigt i IF Metall där han senare blev ombudsman på förbundskontoret. Var även ordförande för ABF. 
Känd för: Lyfte kampen mot arbetslöshet. Var ordförande när strejkrättsuppgörelsen antogs och januariavtalet slöts, vilket innebar utmaningar för facket. Blev sedan näringsminister 2021-2022.

Bild: Fredrik Hjerling

Susanna Gideonsson
Mångsysslaren Susanna Gideonsson 2020-2024 Handels

Bakgrund: Från Umenäs i Lappland. Började jobba tidigt som tidningsbud, på snickerifabrik, i skogen och hemtjänsten. Anställd av Handels lokalt och sedan på förbundskontoret innan hon valdes in i förbundsledningen slutligen till  förbundsordförande.
Känd för: Var LO:s ordförande under de turbulenta åren med Lasförhandlingar och pandemi.

Bild: TT