– Det är det enda rimliga att skjuta upp, säger Lise Donovan på TCO och får medhåll av Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv.

– Under rådande omständigheter är det nog svårt att samla tusentals deltagare från hela världen, säger han.

Coronautbrottet har rubbat den globala arbetsmarknaden i grunden.

Nu talar det mesta för att ILO – FN:s arbetsmarknadsorgan – ställer in sin stora årliga konferens i maj.

På konferensen träffas regeringar, fackföreningar och arbetsgivare för att hitta strategier för att bemöta kriser och värna mänskliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden. 

Men nu cirkulerar ett brev från Guy Ryder, ILO:s generaldirektör, där han föreslår att konferensen i maj ska skjutas upp till nästa år. 

Innan den 3 april klockan 18.00 ska de 124 styrelseledamöterna komma med sitt svar.

Arbetet Global har varit i kontakt med flera som har insyn i FN-organets arbete. Det mesta talar för att mötet skjuts upp till nästa år.

Detta för att minska smittspridningen. 

Men ett uppskjutande får flera konsekvenser. 

– De länder som varit aktuella att ställas inför skranket och förklara varför de bryter mot mänskliga rättigheter i arbetslivet får ett år till på sig, säger Oskar Ernerot på LO.

Just nu förhandlar länderna i ILO om vilka stater som ska granskas för brott mot ILO-konventionen, som bland annat handlar om slavarbete och rätten att organisera sig.

FN-organet har en lista – som ofta kallas svarta listan – där nationer som anklagats för att ha brutit med ILO:s konventioner måsta förklara sig.

De länder som klandras slipper böter eller andra straff men att hamna på listan kan liknas med att surras fast vid en skampåle. Det är en uppmärksamhet många vill undvika. 

En annan konsekvens av ett inställt möte är att FN:s organets nya instrument för lärlingssystem kan fördröjas.

På konferensen skulle också en ny styrelse utses.

Sverige har haft en förhoppning att ingå i den delen av styrelsen som är vikt för regeringar.

Den svenska regeringens plan har varit att därefter tillsätta ett arbetsmarknadsråd som skulle vara stationerad permanent i Genève där ILO har sitt huvudkontor.  

Det är nu oklart vad som kommer att hända med det.

ILO

• ILO är FN:s arbetsmarknadsorgan där stater, fack och arbetsgivare diskuterar globala arbetsmarknadsfrågor. Organisationen har funnits sedan 1919. ILO:s årliga konferens är planerad att hållas mellan den 25 maj och 5 juni 2020, men ILO vill nu skjuta upp den till nästa år.

• I styrelsen ingår 58 regeringen, 33 arbetsgivarorganisationer och 33 fackliga organisationer.

• De nordiska facken representeras av det isländska facket ASI och arbetsgivarna av norska arbetsgivarorganisationen och regeringarna företräds av Finland. Den svenska förhoppningen var att Sverige skulle få en plats i styrelsen efter konferensen. Förhoppningen har varit att Sverige skulle ersätta Norges regering efter årets ILO-möte.