Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Genève. Plenissalen var full. Ett stort pressuppbåd tog emot då den franska presidenten och den tyska förbundskanslern besökte ILO:s konferens i Schweiz.

Angela Merkel började med att gratulera ILO som i år firar att arbetsmarknadsorganet nu funnits i hundra år. Hennes tal präglades av en tillbakablick.

– ILO behövs i dag på samma sätt som det behövdes när det skapades för hundra år sedan. Sociala frågor är en del av fredsprocessen efter första världskriget och det handlar om hur man ska säkra freden och svaret är genom social rättvisa, sa hon. 

Den tyska förbundskanslern ser dock många problem i dagens utveckling. Hon lyfte att inkomstskillnaderna i världen ökar och de som redan är rika blir ännu rikare. 

Stefan Löfven: ”Trakasserier på jobbet måste bort”

Global

– Samtidigt finns det 232 miljoner migranter varav flera miljoner utnyttjas som billig arbetskraft på byggarbetsplatser och inom jordbruk och hushåll, sa hon.

I sitt tal uppehöll hon sig även vid digitaliseringens effekter på ekonomin. Uber och andra plattformsföretag har ändrat villkoren både för arbetare och näringsliv. 

– Teknologin ändrar var och hur vi jobbar. Det förändrar för både företag och arbetare, sa hon och välkomnade att ILO nu tagit fram en plan för att möta dessa problem. 

Hon efterlyste även införandet av en minimilön i EU:s alla länder.

Sverige har länge kämpat emot en generell minimilön eftersom det i Sverige är fack och arbetsgivare som bestämmer lönebildning.

Inför FN-organets delegater förklarade Angela Merkel också att EU har, liksom ILO, börjat tackla framtidens utmaningar på en global arbetsmarknad. Bland annat har EU bildat en arbetsmarknadsmyndighet.

Frankrikes president Emmanuel Macron besökte ILO:s konferens.

Strax efter Angela Merkels tal var det Frankrikes president Emmanuel Macrons tur att gå upp på scenen. 

Även han lyfte frågan om minimilön. Han började dock med att tala om kapitalismens kris och hotet mot demokratin.

Runt om i världen tycker han sig se ett växande missnöje, vilket delvis beror på att många människor inte upplever att de tjänar på dagens globala utveckling. 

– Dagens marknadsekonomi har blivit allt mindre social, sa han och menade precis som Angela Merkel att inkomsterna fördelats ojämlikt.

– Om människor inte längre upplever framgång så blir det svårt att skydda demokratin. Då kommer talet om att bygga murar, sa han.

FN hänger ut 24 länder som kränkt arbetare

Global

Den franska presidenten vill åtgärda problemen med större sociala satsningar och flera multilaterala överenskommelse som stärker enskilda människors rättigheter.

Ett sätt att göra det är, enligt honom, att inkludera fler i de sociala skyddsnäten. 

– Inom EU vill vi införa en minimilön, sa han och tillade att en sådan skulle minska inkomstskillnaderna i Europa. 

Både Emmanuel Macron och Angela Merkel tog upp ILO:s funktion som fredsskapare efter första världskriget och kopplade ihop den dåvarande oron i Europa med ett socialt missnöje.

Att skapa ett internationellt organ där både fack, företag och stater kom överens beskrev de som ett sätt att hantera missnöjet. 

– Pionjärerna inom ILO förstod att det inte gick att skapa fred om det fanns orättvisor, sa Emmanuel Macron.