Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I år firar FN:s arbetsmarknadsorgan ILO hundra år. I samband med firandet har ILO uppmanat varje medlemsland att åtminstone ratificera en konvention, rekommendation eller ett protokoll.

ILO har sedan det grundades röstat fram 190 konventioner, varav den senaste om våld och trakasserier i arbetslivet kom i juni. Dessutom finns 206 rekommendationer.

”Vi tar ibland åtta timmars arbetsdag, föräldraledighet eller minimilöner för givet. Men det är principer som är förankrade i våra internationella standarder och nykomna ratificeringar ger värde för framtida generationer”, sa Corinne Vargha, chef för ILO: s internationella standardavdelning, i ett uttalande.

187 länder ingår i ILO. Sedan början av året då FN-organet drog igång sin kampanj för att få fler att anta konventioner och rekommendationer har 50 länder valt att ratificera någon av alla skrivelser.