Samtidigt som löneförhandlingarna inom industrin närmar sig ett avgörande växer oron för hur coronaviruset kan påverka ekonomin.

I dag på förmiddagen meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) att regeringen skriver ned prognosen för den svenska tillväxten (BNP) med 0,3 procentenheter.

Svenska företag kan tvingas stoppa produktionen i brist på leveranser från Kina, samtidigt som efterfrågan på svenska varor kan minska.

– Om vi då gör bedömningen att det här har en kraftig påverkan på världskonjunkturen är det klart att det pressar ner arbetsgivarnas betalningsvilja, säger Tomas Undin, förhandlingschef vid Teknikföretagen, till Sveriges Radio.

Men om svensk industri hamnar i ett allvarligt läge och företag tvingas stänga därför att de inte får material, så hjälper det inte att facken går med på låga avtal, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Vi ser inte att corona i sig skulle förändra våra avtalskrav. För svenska företag har inte blivit mindre konkurrenskraftiga gentemot utländska företag. Andra länder drabbas på samma sätt som vi.

Vid en plötslig och djup svacka är lösningen i stället korttidsarbete, enligt Veli-Pekka Säikkälä.

Korttidsarbete innebär att de anställda går ner i arbetstid, och att staten skjuter till pengar för att minska lönebortfallet för de anställda.

– Korttidsarbete ger företagen snabb hjälp genom att lönekostnader lyfts bort, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Ett system för korttidsarbete infördes efter finanskrisen 2008 – 2009. Regeringen presenterar i dag ett förslag om utbyggnad av det systemet.

Att korttidsarbete är det bästa instrumentet vid plötsliga kriser är fack och arbetsgivare i grunden överens om, och Teknikföretagen välkomnar att regeringen vill förstärka systemet för korttidsarbete.

Om coronaviruset skulle drabba svensk industri allvarligt kan det dock påverka avtalsrörelsen indirekt, enligt Veli-Pekka Säikkälä.

– Vi på den fackliga sidan är som starkast när produktionen går för fullt. Konfliktvapnet är alltid starkare om arbetskraften behövs.