Möjligheten till korttidsarbete infördes 2014 i efterspelet till finanskrisen några år tidigare, och syftar till att möta allvarliga kriser som drabbar företag ekonomiskt.

Genom att gå ned i både tid och lön ska de anställda kunna behålla jobbet, och företaget snabbare komma igång när krisen är över.

Kostnaden delas mellan arbetsgivarna, staten och arbetstagarna.

Nu vill regeringen och samarbetspartierna bygga ut detta system till att gälla även när händelser i omvärlden orsakar en tillfällig kris i företag eller branscher:

”Utbrottet av det nya coronaviruset visar tydligt att produktion och jobb i Sverige påverkas av störningar i omvärlden. Företag i Sverige och löntagare får därför ett tydligt besked redan i dag om att systemet snart kommer att vara på plats”, skriver de på Aftonbladets debattsida.

Rent konkret innebär förslaget ett ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte har kunnat förutses eller undvikas, när alla andra åtgärder har prövats.

Arbetsgivarna ska ha möjlighet till stöd under sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.

Ulrika Lindstrand, ordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer, ställer sig positiv i en första kommentar:

”Bra att man verkar kommit ur startblocken med korttidsarbete! Nu väntar vi bara på besked om när det kan tas i bruk”, skriver hon på Twitter.