I veckan kom ett första förslag från regeringens utredare och IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe om så kallat korttidsarbete.

En fråga som aktualiserades vid finanskrisen 2008, då många industrianställda fick gå ner i arbetstid när produktionen vek nedåt.

De så kallade krisavtalen, där fack och arbetsgivare kom överens om detta, sågs som ett alternativ till massuppsägningar.

Utredare: Företag ska kunna få stöd för att övervintra

Politik

Utredningen föreslår ett statligt stöd som företag kan söka när de eller deras bransch upplever ekonomiska bekymmer på grund av oförutsedda händelser i omvärlden, såsom tullar eller leveransproblem.

Förslaget är tänkt som ett komplement till det stöd som redan finns i dag och som regeringen kan aktivera vid djupa ekonomiska kriser.

IF Metall, Unionen och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är alla positiva till utredningens första förslag. Samtliga har haft representanter som deltagit i utredningens expertgrupp.

Ett slutgiltigt förslag från Anders Ferbe, där frågan om kompetensutveckling och validering av kompetens ingår, väntas i december i år.

I en kommentar skriver IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä att ”det nya förslaget innebär att riskerna för företag att investera i Sverige minskar i förhållande till andra länder som redan har motsvarande lagar”.

Vi står bakom de tankegångar och idéer som utredningen har

Anders Weihe, Teknikföretagen

Han blickar tillbaka till krisen för tio år sedan: ”Då slöt IF Metall ett stort antal krisavtal som hjälpte våra medlemmar att behålla sina arbeten och samtidigt underlättade för företagen inom industrin att komma tillbaka snabbare när konjunkturen väl vände. Men till skillnad från i många andra EU-länder fanns det ingen lagstiftning alls på plats då.”

Så här kommenterar Unionens förhandlingschef Niklas Hjert förslaget: ”I stora drag är vi positiva till det förslag utredaren har lagt. Det är viktigt att det införs ett mer konkurrenskraftigt svenskt system för korttidsarbete. Sverige har inte råd att avvika från stora och viktiga konkurrentländer som har permanenta system för korttidsarbete”.

Han menar att ”utan ett konkurrenskraftigt system riskerar jobb att hamna utomlands eftersom korttidsarbete vägs in i företagens investeringsbeslut. Inte minst gäller det större produktionsanläggningar inom industrin.” och tillägger: ”När de jobben väl lämnat landet kommer de inte tillbaka”.

Även Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe är positiv.

– Vi står bakom de tankegångar och idéer som utredningen har. Vi såg väldigt tydligt i den kris vi hade 2008 och de följande åren att det faktum att vi inte hade ett likvärdigt system som exempelvis Tyskland, Belgien och Nederländerna, ja de flesta andra länder, det var en väldigt stor konkurrensnackdel för svensk industri. Och det har inte Sverige råd med.