Tidningen Kommunalarbetaren skriver i dag om de fem förbundens motioner till LO:s kongress den 12 – 15 juni, och Kommunalarbetarens uppgifter bekräftas för Arbetet av flera källor inom förbunden.

Kommunal, Seko, Byggnads, Målarna och Fastighets klev av förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv i december förra året, dels av oro för att LO höll på att ge upp viktiga delar av anställningsskyddet, dels av missnöje med att LO:s förhandlare inte hade hållit LO-förbunden informerade.

Redan i december pekade de kritiska förbunden på möjligheten att ändra LO:s linje vid LO-kongressen, vilket Arbetet rapporterade om. Nu har de alltså gjort allvar av planerna.

LO har beslutat att motionerna inte ska offentliggöras förrän de har skickats ut till kongressombuden i slutet av april. Enligt uppgifter till Arbetet har motionerna från de kritiska förbunden något olika inledningar, men motionerna från Seko, Byggnads och Målarna och Fastighets mynnar ut i fyra att-satser som är gemensamma för förbunden.

Innebörden är, som Kommunalarbetaren rapporterar, att LO-kongressen ska besluta att de pågående förhandlingarna avbryts och att nya förhandlingar ska inledas där LO-förbunden får bättre insyn och kan vara med och påverka.

De kritiska förbunden har goda möjligheter att samla en majoritet för sina krav vid LO-kongressen. De 300 kongressombuden fördelas mellan LO:s 14 förbund utifrån deras medlemsantal vid utgången av 2019. Ännu är medlemssiffrorna inte klara, men de fem förbunden bör få en klar majoritet.

Röstkalkylen kompliceras av att LO:s representantskap och styrelse har rösträtt vid kongressen och förfogar över sammanlagt 118 röster. Men även med hänsyn till detta räknar kritikerna med majoritet. En grov beräkning pekar mot att de får 229 av de totalt 418 rösterna vid kongressen.

Kommunals ordförande Tobias Baudin beskriver sitt förbunds relationer till övriga LO som fortsatt ansträngda.

När LO:s styrelse i förra veckan fattade beslut om att godkänna direktiv till de arbetsgrupper som ska förbereda de fortsatta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv fick Tobias Baudin inte möjlighet att läsa direktiven ordentligt, säger han till Arbetet.

– Jag fick direktiven utdelade vid sittande bord. Och fick lämna tillbaka dem när mötet var slut.

Inga försök har gjorts från de förbund som stöder las-förhandlingarna för att få Kommunal att ändra ståndpunkt.

– Det kanske är ett tecken på att vi har varit tydliga med hur vi ser på förhandlingarna. De vet att vi har ett stort problem, och det är förtroendet för LO att sköta de här förhandlingarna framåt, säger Tobias Baudin.

– Jag tror verkligen att LO behöver den här kongressen. Den är såklart en möjlighet till omstart.