Varför har ni dragit igång en facklig budkavle, Jan-Olov Carlsson, klubbordförande?
– Det har förts en diskussion inom delar av fackföreningsrörelsen där man anser att turordningsreglerna vid uppsägningar är överspelade. Man vill ta ett nytt grepp och förhandla fram något annat och ser då turordningsreglerna som en handelsvara i överläggningarna.

– Sedan har vi hela januariöverenskommelsens hot om ingrepp i arbetsrätten, så det är två ingångar i samma fråga.

Vad vill ni uppnå?
– En tydlig opinion som visar att de lokala fackliga företrädarna tycker att turordningsreglerna är viktiga och värda att försvara. Jag tror inte att våra fackliga ledare förstår hur djupt turordningsreglerna sitter i den fackliga nerven. Vi vill skapa en rörelse som visar det. 

Januariavtalet mellan S, MP, L och C säger att det ska bli ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Om parterna inte kommer överens, beslutar politikerna ändå om det. Är det bättre?
– Det är omöjlig situation. Med den utgångspunkten så måste vi ju förhandla fram en försämring, och då tycker jag att det är bättre att vi avstår en förhandling än att ge ett alibi för en försämring som en majoritet av de fackliga medlemmarna inte tycker om.

– Vi hoppas också att vi kan påverka den politiska opinionen och göra det tydligt att riksdagen inte kan besluta om det här utan att det skapar en enorm irritation och besvikelse i väljarkåren.  

Facket hoppas ju att förhandlingarna ska kunna leda till exempelvis tryggare anställningsformer, mer kompetensutveckling och omställning. Hur ser du på det?
– Det är jätteviktiga frågor men vi ska inte lägga turordningsreglerna eller begreppet saklig grund, som arbetsgivarna nu ger sig på, som vår del i potten. Även arbetsgivarna borde se vikten av kompetensutveckling och kunna förhandla om det ändå.

Vad borde facket då göra i den situation som råder?
– Jag tycker att vi borde göra klart för partierna i januariavtalet att de inte ska lagstifta i frågor om anställningstrygghet, som är så viktiga för landets löntagare. Det är fel väg att gå. 

Vilka reaktioner har ni fått på budkavlen?
– Vi har ju bara satt igång och lagt ut den på Facebook än, men vi kommer att börja sprida den till andra fackföreningar. Många klubbar och avdelningar har årsmöten i februari och mars och då hoppas vi att de tar upp budkavlen på dagordningen,  ställer sig bakom den och skickar den vidare.