Avsiktsförklaringen är tänkt att visa var parterna står när förhandlingarna om anställningsskydd och omställning, som har pågått hela hösten, nu tar paus.

Förhandlingarna ajourneras från den 17 december 2019 fram till den 1 augusti 2020.

I sak har vi inte kommit överens om någonting över huvud taget, betonar parterna i avsiktsförklaringen, som är betydligt kortare och mindre detaljerad än det förslag till avsiktsförklaring som Svenskt Näringsliv formulerade för några veckor sedan – och som fick fem av LO-förbunden att kliva av förhandlingarna.

Den färdiga avsiktsförklaringen understryker rentav bristen på samsyn – en signal till de fackförbund som har lämnat förhandlingarna av oro för att den fackliga sidan skulle vara på väg att sälja ut anställningsskyddet.

Flera av parternas krav ”står i motsatsförhållande till varandra och det råder starka meningsmotsättningar mellan Parterna i vissa delar”, heter det.

Trots motsättningarna är parterna inställda på att en överenskommelse ska vara klar den sista september 2020.

För att göra det möjligt tillsätter parterna tre utredningar – en om anställningsskyddet, en om omställning och en om arbetslöshetsförsäkringen – som ska ha förslag färdiga när förhandlingarna återupptas i augusti nästa år.

– Direktiv till utredningarna ska skrivas efter nyår. Vi ska förhandla om dem och återkommer till LO-styrelsen om detta i januari, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Arbetsgruppen om anställningsskyddet ska ledas av Erland Olauson, som bland annat har varit LO:s avtalssekreterare.

Direktiv saknas alltså ännu, men enligt avsiktsförklaringen ska ett nytt regelverk för anställningsskyddet vara ”rättssäkert” och ”inte innebära fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna”.

Det nya systemet ska på en gång ”öka arbetsgivarnas möjligheter att ha rätt bemanning” och stärka tillsvidareanställning i förhållande till övriga anställningsformer. ”Allmän visstid ska ersättas”, enligt avsiktsförklaringen.

– I massmedia har det sagts att LO tänker ge upp ”saklig grund” som villkor för uppsägning. Det vill vi naturligtvis inte. Basen för arbetsrätten kan inte vara någonting annat än att uppsägningar ska vara sakligt grundade,  kommenterar Karl-Petter Thorwaldsson.

Arbetsgruppen om omställning ska ledas av Cecilia Fahlberg, tidigare ordförande för Unionen som nyligen har utrett arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag.

Parterna anser att TRR och TSL – de två organisationer som redan i dag hjälper anställda som måste hitta nytt jobb – fungerar bra.

De ska utgöra grunden i ett nytt, förstärkt system för omställning, som ska ha statlig finansiering.

Systemet ska kompletteras med en omställningsorganisation för anställda och arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal.

Uppdraget till Cecilia Fahlberg är ännu ganska vagt formulerat, men utöver det grundläggande stödet för att hitta nytt jobb ska utökat stöd för dem med särskilda behov.

– Vi vill kunna ge längre utbildningar än i dag för dem som blir uppsagda. Men också den som har arbete ska kunna få utbildning. Det finns en glädjande samsyn mellan oss och arbetsgivarna om att anställda måste få fylla på med mer kunskap under arbetslivet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Den tredje arbetsgruppen ska ledas av IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe.

Uppdraget är att undersöka hur dagens arbetslöshetsförsäkring ska kunna ersättas med en kollektivavtalad försäkring, som parterna på arbetsmarknaden tar ansvar för.

De tre utredningarna och deras uppdrag behandlades på ett möte med LO:s styrelse i dag, torsdag.

Karl-Petter Thorwaldsson hoppas att de förbund som hoppade av förhandlingarna om anställningsskydd och omställning den 5 december nu ska tänka om.

– Jag hoppas att de nu ska se helheten: ett juste anställningsskydd, bättre stöd för omställning, och att parterna tar kontrollen över a-kassan. Det här känns starkt, det kan bli  ”Den svenska modellen 2.0”.

Valle Karlsson, ordförande för Seko – ett av de förbund som hoppat av förhandlingarna – kommenterar i ett skriftligt uttalande:

– Inget i den reviderade avsiktsförklaringen har förändrat något i sak. Vårt beslut om att stå utanför dessa förhandlingar ligger fast.