Avsiktsförklaringen innebär att parterna har enats om förutsättningarna för de fortsatta förhandlingarna. och inga enskilda frågor ska vara slutförhandlade.

Planen är att återuppta förhandlingarna den 1 augusti 2020 efter avtalsrörelsen.

Enligt ett gemensamt pressmeddelande föreslås det bland annat i avsiktsförklaringen att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för.

Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert.

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om las kom till efter januariavtalet där regeringen och C och L skrev in att arbetsrätten ska ”moderniseras”. 

Om arbetsmarknadens parter kommer fram till ett förslag går man vidare med det, annars kommer en utredares förslag att bli lag.

Förhandlingarna har lett till en stor spricka inom LO där sex förbund valt att ställa sig utanför förhandlingarna. Även Lärarnas Riksförbund har hoppat av.