Utredaren, juristen Mats Rundström, ska vara klar den 29 maj 2020.

– Han ska utreda om det är möjligt med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning att låta kommunerna vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser, säger Eva Nordmark.

Och om inte, vilka lagändringar som då behövs.

Utredaren ska också se över om kommunerna på annat sätt, där det saknas privata aktörer, under en avgränsad tid kan bidra med stödåtgärder.

– Så att det inte uppstår områden med vita fläckar, säger Nordmark.

Tanken med kommunerna som en slags arbetsförmedlare, som luftades av ministern för några veckor sedan, har redan mött kritik från de privata aktörerna.

Ministern försöker lugna:

– Det här ska inte vara ett steg mot att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken, säger Nordmark.

Även LO är kritisk. Att lägga ansvaret på kommunerna, som knappast har kunskap eller resurser, är inte rätt tänkt, sade LO:s chefsekonom Ola Pettersson nyligen.

I en ny rapport från kommunernas intresseorganisation SKL larmade 78 kommuner, där Arbetsförmedlingen lagt ner sitt kontor, om stora problem.

Lönebidragsanställningar har löpt ut i onödan, beslut uteblir och arbetslösa med stödbehov får ingen hjälp.

Eva Nordmark är medveten om det och säger att studier pekar på att det kan påverka försörjningsstödet, något som landar i kommunernas knä i form av fördyringar.

– Våra analyser visar att det kan finnas en sådan effekt.

Kommunerna larmar om att Arbetsförmedlingens flykt från landsorten slår undan benen på stödet till de arbetslösa. Det ökar kommunernas försörjningsstöd.

– Det är jätteviktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer likvärdiga insatser i hela landet, svarar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Bakgrunden är Moderaternas och Kristdemokraterna bantade budget som klubbades igenom i fjol, upprepar hon.

Nu dämpas de nedskärningarna med de extra tillskott som regeringen tog beslut om i höstas, enligt Nordmark.

– Det finns ett paket med åtgärder för 2020, säger Nordmark och nämner fler extratjänster, mer pengar till arbetsmarknadsutbildning och ett kunskapslyft.

– Men jag förstår kommunernas oro.

Olle Lindström/TT