Kaoset på Arbetsförmedlingen (AF), som präglats av personalflykt och problem för myndigheten att utföra sitt uppdrag, har fått många kommuner och deras företrädare att reagera kraftfullt och efterlysa åtgärder från regeringen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar nu på detta genom att öppna för att kommunerna själva ska få bli arbetsförmedlare.

Hon tillsätter en utredning för att ta reda på vad som är görbart i den frågan, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter, en nyhet som ska presenteras på onsdagen.

– Jag har mött många kommunpolitiker som känner oro, säger hon till TT.

Sedan AF har beslutat att stänga över 130 kontor runt om i landet, har enligt Nordmark många kommunansvariga undrat:

– Kan vi bidra med att vara utförare, får vi det? Och där finns en massa juridiska frågetecken som vi vill klargöra med den här utredningen.

Utredningen ska alltså titta på om det är tillåtet för kommunerna att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett valfrihetssystem, eller att under en begränsad tid erbjuda hjälp- och stödinsatser för arbetslösa om det inte finns några privata utförare på plats.

– Många har ju med rätta ställt sig frågan, vad händer då om det inte utvecklas ett sånt här system med många olika tjänster i alla kommuner i hela landet, säger Nordmark.

Men en utredning dröjer och många kritiker av hur regeringen hanterat AF:s upplösning kräver snabba åtgärder.

Några sådana konkreta åtgärder kommer inte nu, men Normarks budskap är tydligt — att AF fortsatt måste finnas i hela landet på något vis, även om kontoret försvinner, i form av samverkan med kommunen, statens servicecenter eller andra samarbeten.

– Arbetsförmedlingen kan inte lämna walk-over. Arbetsförmedlingen ska säkerställa närvaro i hela landet, säger hon.

Huruvida belackarna blir imponerad av en ny utredning återstår att se.

– Jag tror att många kommuner välkomnar den här utredningen, säger Nordmark.

Otåligheten är stor. Den nya Arbetsförmedlingen ska vara på plats först 2021.

TT: Räcker det här?
– I mitt ansvar som statsråd och ansvarig för arbetsmarknadspolitiken gäller det att tydliggöra ramarna för det fortsatta arbetet. Det handar om närvaro i hela landet, att tjänster ska finnas tillgängliga i hela landet. Det handlar det om att se över kommunernas roll i det här.

Arbetslösheten är på väg upp och personalläget på AF riskerar att bli ännu sämre det närmaste halvåret när ännu fler anställda är på väg bort.

Ordning och reda, inte ha för bråttom, är Nordmarks budskap framåt.

TT: Riskerar inte 2020 att bli ett förlorat år?
– Det skulle inte jag säga, säger Nordmark och nämner personalen på arbetsförmedlingarna som gör ett väldigt viktigt och bra jobb.

– Vi får inte kasta ut barnet med badvattnet. Nu gäller ordning och reda.

Olle Lindström/TT

Tidslinje: Arbetsförmedlingen

12 december 2018: Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstas igenom i riksdagen. Arbetsförmedlingen får mindre pengar. 

11 januari 2019: ”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.” Så står det i januariavtalet, en överenskommelse mellan Social-demokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och en förutsättning för att kunna bilda regering.

30 januari: Arbetsförmedlingen varslar om uppsägning av 4 500 tjänster. En tredjedel av de anställda. 

4 mars: Arbetsförmedlingens styrelse klubbar ett förslag om att lägga ner fler än hälften av sina lokalkontor. 

28 mars: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kallar inriktningsbeslutet om att stänga många kontor förhastat. Hon tycker att generaldirektören borde ha inväntat regeringens uppdrag om hur Arbetsförmedlingen ska se ut utifrån januariavtalet.

9 maj: Regeringen kommer med ett nytt uppdrag till myndigheten för att förbereda inför de stora förändringarna som följer på januariavtalet. Bland annat ska AF titta på hur upphandlingen av fristående aktörer ska utformas för att arbetssökande i hela landet ska ha tillgång till ”likvärdiga tjänster”.

21 maj: Besked om att drygt 1 600 anställda på AF ska sägas upp. Hög personalomsättning och omplaceringar håller nere siffrorna jämfört med de 4 500 som varslades från början.

5 juni: Regeringen kommer inte att förlänga generaldirektör Mikael Sjöbergs förordnande efter att det löper ut i mars nästa år, är beskedet från Ylva Johansson. Hon vill att en ny gd fortsätter reformarbetet.

30 september: Efter en centrala förhandling är nu tidsplanen klar för samtliga kontor som ska läggas ned. Beskedet är så gott som detsamma som i våras.