– Regeringen har infört särskilda regler om hur sådana här situationer ska hanteras. I det här fallet anser vi att myndigheten har ignorerat att följa reglerna när 132 AF-kontor ska läggas ner, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Sedan våren 2019 finns nämligen en förordning som ska styra myndigheters agerande när de ska fatta beslut om myndigheters lokalisering.

Förordningen anger särskilda regler när myndigheter ska avvecklas i en kommun.

– Syftet med de här reglerna är att myndighetens ledning tar sitt ansvar i god förvaltningsanda. Frågan om statlig närvaro i hela landet är mycket viktig. Därför vill vi att JO ska granska om myndigheten har följt den nya förordningen, fortsätter Fredrik Andersson.