Uppsägningarna på Arbetsförmedlingen pågår för fullt.

Totalt kommer 127 kontor att slå igen och runt 3 500 anställda har försvunnit innan året är slut.

Nu larmar facket om hot och våld ute på kontoren när personalen som är kvar inte hinner med kunderna.

– Vi får signaler om att det är tufft och jobbigt. Arbetsbelastningen ökar dels på grund av uppsägningarna och dels för att så många kollegor säger upp sig. Det leder ibland till hotfulla situationer för att vi inte hinner hjälpa alla, säger Fredrik Anderson, ST-ordförande på Arbetsförmedlingen.

Hur är arbetsmiljön ute på kontoren?
– Det är inte en okej arbetsmiljö. En handläggare har fått motta ett slag och det förekommer även verbala hot för att vi inte hinner med. I Göteborg och Skåne har de fått anställa vakter för att släppa in folk.

Anders Wikström är ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, sektion Halland/Göteborg.

Han bekräftar att flera kontor i Göteborgsregionen har behövt hyra in vakter av säkerhetsskäl.

– Det förekommer hot- och våldssituationer. Bemanningssituationen skapar frustrationer bland kunderna. Bedömningen av säkerhetsläget görs lokalt, cheferna fattar beslut om behov av vakter i samråd med säkerhetsorganisationen och de fackliga organisationerna, säger han.

Arbetsförmedlingen ger följande skriftliga kommentar på Arbetets frågor om säkerheten för de anställda:  

”När det gäller arbetssituationen på Kundtorgen så har vi nu inom verksamhetsområdet (Arbetssökande) inlett ett arbete för att dels se till att det finns aktuella rutiner och handlingsplaner vid eventuella incidenter där. Vi tittar också på om det går att ändra på arbetssätt och metoder som kan underlätta det pressade läget ute på kontoren. I detta arbetet håller vi på att sätta samman en arbetsgrupp med representanter från olika delar av landet, tillsammans med huvudskyddsombud och fackliga företrädare”.