Regeringen presenterade häromdagen budgetsatsningar på sammanlagt knappt 1,3 miljarder för att fler ska få jobb.

Bland annat tillförs nästa år 193 miljoner till arbetet med att utveckla stöd och matchning, en viktig del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

2021 och 2022 får Arbetsförmedlingen också mer än väntat i förvaltningsanslag.

Fredrik Andersson är ordförande för ST-klubben på Arbetsförmedlingen, som oberoende av detta är inne i en tid av stora nedskärningar.

Underlättar den här budgeten situationen jämfört med innan?
– Det är ganska svårt att säga att den gör det. Det påverkar inte så jättemycket den kris vi är i personalmässigt. Pengarna är ju också till viss del styrda i vad de ska användas till. Men jag tycker att signalvärdet är bra.

Men kommer ni kunna jobba mer effektivt för arbetslösa personer tack vare detta?
– Å ena sidan ja, å andra sidan nej. Det handlar om att det måste finnas personal som kan göra jobbet. Det är väl där jag ser att det kan uppstå problematik. Sedan beror det på om medlen är låsta till vissa uppdrag. Det får inte vara för styrt, utan måste gå att resonera och skjuta medel mellan anslagsposter.

Men finns det någon sorts lättnad efter budgetbeskedet eller är det egentligen samma känsla som innan?
– Det var ju ganska mörkt med M och KD-budgeten som låg innan. Nu ser man en ljusning på ett helt annat sätt, att vi får lite ro kanske.

Vet man om detta kan ändra planen för hur många arbetsförmedlingskontor som stängs?
– Jag tror inte det, tyvärr.

Hur skulle du säga att läget är just nu på Arbetsförmedlingen, har det på något sätt landat lite och blivit mer lugn?
– Det som är oroligast just nu är att arbetsmiljön blir lidande ute på kontoren när kollegor försvinner. Det blir svårt att leverera uppdraget.

Katarina Yng är enhetschef inom Arbetsförmedlingen i Uppsala län.

Arbetet intervjuade henne om läget på myndigheten tidigare i år då hon var chef på Arbetsförmedlingen i Sala i Västmanland. Både på hennes tidigare och nuvarande kontor har kraftiga nedskärningar gjorts.

Hon säger att beskeden i budgeten minskar risken för att behöva säga upp ytterligare personal framöver, även om man ännu inte vet hur det slår länsvis.

– Men det finns en oro för hur vi ska klara insatserna, säger hon.

Hon betonar, liksom Fredrik Andersson, att det krävs personal om de insatser som pengar nu avsätts för ska kunna förverkligas.