127 kontor försvinner och innan året är slut väntas 3 500 anställda ha försvunnit från Arbetsförmedlingen.

Den nya situationen har lett till hot och våld mot personalen, vilket Arbetet tidigare rapporterat.

Nedläggningarna innebär också att många av de kvarvarande anställda kommer att få betydligt längre resvägar till sina nya arbetsplatser.

För dem är det tolvtimmarsregeln som gäller, det vill säga max tolv timmars frånvaro från hemmet per dag.

Det innebär en daglig restid på upp till fyra timmar till och från arbetet. Alternativet är att flytta eller bli uppsagd.

– Vi vet ännu inte hur många som drabbas av detta, men det är ganska lång tid, att vara borta upp till tolv timmar hemifrån varje dag, säger Fredrik Anderson, ST-ordförande på Arbetsförmedlingen.

Enligt honom håller facket och arbetsgivaren fortfarande på och förhandlar om vissa av villkoren.

– ST har stridit om detta, mot de långa resvägarna. Det är inte heller klart vad som gäller i gränslandet, om det blir längre än tolv timmar vissa dagar.

Vad händer med dem som får längre resväg än så?
– Då blir de uppsagda i stället, eftersom arbetsgivaren inte kan arbetsleda dem, säger Fredrik Andersson.

En annan stridsfråga har varit ekonomisk kompensation för de nya resekostnaderna.

– Om man tvingas pendla till ett annat kontor blir det ökade omkostnader som arbetsgivaren bör stå för. Det är inte okej att våra medlemmar drabbas ekonomiskt. Men där har vi inte kommit i land ännu och det pågår fortfarande förhandlingar.

Bakgrunden till situationen är de turordningskretsar som tillämpas vid uppsägningarna.

– Kretsen är det marknadsområde som vi jobbar i. Hur stora de är varierar. Mitt kontor i Köping tillhör till exempel samma som Västerås, Uppsala och Enköping. Stockholm och Gotland är ett annat marknadsområde, säger Fredrik Andersson.

Han hävdar att läget inte bara är negativt för de anställda, utan även för de arbetssökande, som drabbas av sämre service.

– Vi har en stor personalflykt och tvingas stänga igen jobbtorgen där vi möter kunderna. Vi kan inte ha öppet för att vi är för få helt enkelt. Vi kan inte heller hänvisa till digitala verktyg som inte är i fas eller ens på plats. Det finns dessutom en övertro på hur digitala folk är.

Kommer rätt kompetens att finnas på de kvarvarande kontoren?
– Nej, det blir en helt ny karusell. När vi är för få eller har fel kompetens måste vi flytta om folk igen. Jag tror att vi kommer att få sitta i omställningsarbete ett år till.

Hur är stämningen bland dina medlemmar?
– Jag skulle uttrycka mig så att det är ett mycket kärvt läge för medlemmarna. Varslet och de minskade anslagen drabbar oss, men ännu värre är att det drabbar kunderna. Vi hinner inte träffa dem och kan inte göra ett bra jobb. Många funderar nog över vad det kommer att bli för myndighet vi ska arbeta på, och om vi vill jobba kvar, säger Fredrik Andersson.


Arbetsförmedlingen svarar

Arbetsförmedlingen har valt att svara på Arbetets frågor via mejl från HR-avdelningen samt avdelningen för arbetssökande:

Är det rimligt med fyra timmars restid till och från jobbet varje dag för de anställda?
– I det fall det inte går att arbeta kvar på orten under uppsägningstiden gäller att resa till och från arbetsplatsen samt arbete på heltid inte får ta mer än 12 timmar ihop räknat.  Medarbetare som blivit uppsagda och som omfattas av avtal om omställning har rätt till tjänstledighet utan löneavdrag för att genomföra de omställningsaktiviteter som hen planerat och dokumenterat tillsammans med Trygghetsstiftelsen.

Enligt facket kan ni i nuläget inte erbjuda tillräcklig service för arbetssökande, hur ser ni på det?
– Genom att resursallokera till kontor med hög tillgänglighet utifrån resvägar kan kompetens säkras för att erbjuda service med kvalitet. Det skapar också förutsättningar för att, när behov uppstår, resa till kunden för lokala möten i egna eller andras lokaler och då med rätt kompetens.

– Det är viktigt att hålla isär effekterna av minskat antal medarbetare och färre kontor. Klart är att färre arbetsförmedlare innebär utmaningar med att erbjuda personliga fysiska möten med kunder. Att Arbetsförmedlingen har färre kontor behöver inte per automatik innebära försämrade möjligheter att erbjuda fördjupat stöd till dem som har stort behov av detta.

Alla arbetssökande klarar inte av att hantera de digitala verktygen, som dessutom inte alltid finns på plats. Hur löser ni det?
– Arbetsförmedlingen bygger fortsatt ut möjligheterna till distansmöten eller distansservice med kunder. Det är fullt möjligt att erbjuda fördjupat stöd även genom personliga möten på distans, exempelvis vägledningssamtal eller stöd i hur man söker arbete.

– Arbetsförmedlingens kundtjänst erbjuder också via telefon stöd i arbetssökandet samt i nyttjandet av de digitala tjänsterna på flera olika språk. En viktig del i att ge stöd till digital självservice för de som behöver det är den påbörjade servicesamverkan med Statens servicecenter och servicekontoren. Och möjligheten finns för Arbetsförmedlingen att resa till kunden när behov uppstår.