– Det har varit väldigt svårt att komma överens i hela LO. Det är klart att det hade varit roligt som LO:s ordförande att säga att vi har ett helt enhälligt beslut. Det har vi inte, sa LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson i sitt tal som inledde representantskapet.

Ämnet för dagen var LO-förbundens gemensamma linje inför avtalsrörelsen 2020, en samordning som Kommunal under uppmärksammade former lämnade under tisdagen.

När Kommunals ordförande Tobias Baudin gick upp i talarstolen och yrkade avslag på LO:s förslag valde han att rikta stark kritik mot LO.

Bland annat eftersom han menar att förslaget missar centralorganisationens egna mål om jämställda löner.

– Jag känner en stark oro. För jag menar att LO med detta beslut väljer att ställa en halv miljon medlemmar utanför samordningen.

Jessica Klemetsson, ordförande för Kommunal i Stockholms län, lyfte LO:s mål om att halvera skillnaden mellan mäns och kvinnors löner till senast år 2028.

Hon tycker inte att det förslag som Kommunal valt att säga nej till är i linje med det målet.

– Jag tror på vår rörelse, att den kan leverera när det är som snårigast. Det här är inte bara en avtalsrörelsefråga, i dag avgör vi också hur vår samhällsmodell kommer se ut, sade Jessica Klemetsson från Kommunal Stockholm.

Pontus Georgsson, ordförande för Pappers, meddelade också under representantskapet att hans förbund väljer att stå utanför LO-samordningen.

– Pappers förbundsstyrelse har så sent som i förrgår beslutat att inte stå bakom samordningen, eller rättare sagt, vi ser inte att det finns en samordning att stå bakom. 38 procent av medlemmarna i LO finns inte där utan medlemmarna i Kommunal. Med oss så blir det 39, förklarade han avhoppet.

På Arbetets fråga om hur Pappers avhopp påverkar relationen mellan förbunden inom LO svarar ordförande Pontus Georgsson:

– Som vi ser det så har vi bara vänner inom LO. Och det tänker vi fortsätta jobba för. Hur andra väljer att agera det kan inte vi avgöra.

Den lönesatsning för lågavlönade som LO-samordningen nu bygger på är samma modell som antogs till avtalsrörelsen 2017, men nu finns en högre brytpunkt.

Det betyder att löner som ligger under 26 100 kronor räknas som att de låg på 26 100 då man räknar ut det totala påslaget.

Det betyder inte att den person som haft den lägre lönen personligen kan vara säker på att få extra, men att mer pengar finns att fördela mellan alla anställda.

I förra avtalsrörelsen gick motsvarande gräns vid 24 000.

Exakt vilken procentsats LO-förbunden som är kvar i samordningen kommer att driva i avtalsrörelsen ska man besluta den 4 november.

Karl-Petter Thorwaldsson hänvisade i sitt inledande tal till LO:s långsiktiga mål till 2028.

– Vi klarar inte alla mål, men vi klarar några. Det är omöjligt att ta alla saker på en gång, det klarar inte vår lönebildning. Det är också omöjligt att rangordna dem. Det är olika intressen i olika förbund.

Några av LO-samordningens krav inför 2020

  • Löneökningar med x procent med ett lägsta utrymme om y kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor. Siffersättningen i procent sätts 4 november.
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningar enligt punkten 1.
  • Samtliga ersättningar i avtalen ska räknas upp på samma sätt, inklusive lägsta semesterlön.
  • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Representantskap – vad är det

Representantskapet ska årligen fastställa en flerårig handlingsplan för förbundens gemensamma verksamhet, ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt mellan kongresserna avgöra ärenden av viktig principiell betydelse.

Representantskapet består, utöver LOs styrelse, av 100 ledamöter. Varje förbund utser två ledamöter. Resterande mandat fördelas mellan förbunden efter antalet medlemmar.

Representantskapet har ordinarie sammanträde två gånger årligen. Det första ordinarie sammanträdet hålls före maj månads utgång och det andra sammanträdet före oktober månads utgång.

Källa: LO