– Jag beklagar att Kommunal ställer sig utanför LO-samordningen, säger Irene Wennemo, ny generaldirektör för statliga Medlingsinstitutet. Jag anser att en del av den svenska lönebildningsmodellen är att man försöker nå samsyn. Lyckas man inte övertyga andra om sina krav, så ställer man sig inte vid sidan av.

I Medlingsinstitutets uppdrag ingår att slå vakt om den nuvarande modellen för lönebildning i Sverige, där de löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin enas kring utgör en norm – ett ”märke” – för övriga arbetsmarknaden.

– Jag är inte så bekymrad för märkessättningen. Det finns bred uppslutning kring den även efter Kommunals avhopp, säger Irene Wennemo.

– Frågan är vad som händer när det är dags för Kommunal att förhandla. Genom att hoppa av LO-samordningen har Kommunal skapat förväntningar bland kommunalarna att de ska få mer – och det kommer att bli svårt. Det ökar risken för konflikt mellan Kommunal och motparterna. Medlingsinstitutets uppgift är att det ska bli så lite konflikter som möjligt i avtalsrörelserna, och den uppgiften har blivit mer utmanande.

Om Kommunal hade fått stöd från övriga LO för att undersköterskor och barnskötare ska ha mer än andra, hade Medlingsinstitutet då kunnat medverka till uppgörelser där de grupperna får extra löneökningar?
– Ett märke kräver samsyn även med arbetsgivarsidan. Det räcker inte att LO-förbunden är eniga om att vissa ska ha mer, svarar Medlingsinstitutets generaldirektör.

Att lämna LO-samordningen kan ha ett högt pris, tror Irene Wennemo, som påminner om avtalsrörelsen 2003.

Då sade Kommunal upp sitt avtal utan att ha uppbackning från övriga LO-förbund.

Den konflikt som följde blev, med Irene Wennemos ord, en smärtsam erfarenhet för Kommunal.