Sedan Kommunal i går meddelade att förbundet hoppar av LO:s samordning inför avtalsrörelsen har Kommunals företrädare sagt att den låglönesatsning som övriga LO-förbund tänker driva ger kommunalarna 17 kronor extra i månaden – före skatt.

”Inte ens två liter mjölk”, sa Tobias Baudin på tisdagen. ”Inte ens en Skogaholmslimpa”, sa han när han motiverade Kommunals avhopp inför LO:s representantskap i dag.

LO:s låglönesatsning innebär att när potten för löneökningar räknas fram ute på arbetsplatserna, så ska alla löner som ligger under 26 100 kronor i månaden räknas som om de vore 26 100.

På så sätt genererar låga löner mer pengar till potten än de normalt skulle ha gjort.

På sina två största avtalsområden, avtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och avtalet med Vårdföretagarna, har Kommunal detaljerad lönestatistik.

Kommunal har utgått från löneökningar på 2 procent år 2020, och räknat på hur mycket större den totala lönesumman på dessa avtalsområden blir genom att löner under 26 100 ”blåses upp” jämfört med om man hade räknat på de verkliga lönerna.

Summan har sedan delats med det totala antalet medlemmar på de båda avtalsområdena.

– Resultatet blir 17 kronor per medlem, säger Johan Ingelskog vid Kommunal.

Enligt Kommunals beräkningar motsvarar de 17 kronorna en ”extra” löneökning med 0,07 procent.

Därmed ser LO:s låglönesatsning i avtalsrörelsen 2020 ut att bli ungefär lika stor – eller lika liten – som i avtalsrörelsen 2017.

Ett enkelt räkneexempel kan illustrera hur låglönesatsningen fungerar

På en arbetsplats med fyra anställda tjänar två 30 000 kronor i månaden medan två har en lön på 20 000.

Om det centrala avtalet säger att lönerna ska höjas med 2 procent år 2020, så innebär det att potten för löneökning blir 600 + 600 kronor (vilket är 2 procent av de båda högst avlönades löner) + 400 + 400 kronor (2 procent av de lågavlönades löner). Totalt alltså 2 000 kronor i löneökning att fördela bland de anställda.

Med LO:s låglönesatsning ska de båda lönerna på 20 000 räknas som om de vore 26 100 kronor. Den totala lönesumman blåses på så sätt upp med 12 200 kronor.

2 procent av den summan innebär att 244 kronor extra skjuts till. Med låglönesatsning finns alltså 2 244 kronor i löneökningar att fördela mellan de anställda. Totalt stiger då lönerna vid företaget med 2,244 procent i stället för 2 procent.

Siffrorna ovan är valda för att göra beräkningen enkel. I verkligheten är förstås företag där hälften av de anställda bara tjänar 20 000 kronor i månaden extremt ovanliga, och effekten av låglönesatsningen blir normalt sett mycket mindre än i exemplet.

Fotnot: En Skogaholmslimpa kostar ungefär 22 kronor.