Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Qatar står värd för herrfotbolls-VM 2022 och den absoluta monarkin på Arabiska halvön mångmiljardsatsar på arenor och ny infrastruktur.

Arbetskraften utgörs av migranter från länder som Nepal, Bangladesh och Indien – som i många fall tvingats betala avgifter motsvarande en årslön till de rekryteringsfirmor som förmedlat jobben.

Men nu har byggentreprenörer verksamma i Qatar gått med på att betala ut 52,5 miljoner rial – motsvarande nästan 130 miljoner kronor – för att kompensera anställda migrantarbetare.

Bakgrunden är ett initiativ från världsmästerskapets arrangörskommitté.

– Ingen arbetare ska behöva ta kostnaderna för rekryteringsavgifter. De kostnaderna ska ligga på entreprenörerna, säger Mahmoud Qutub, kommitténs ansvarige för arbetares välmående, i ett uttalande.

– Vi för dialog med entreprenörer och för att hjälpa dem förstå fördelarna med att kompensera arbetare och för att återupprepa att det helt enkelt är det rätta att göra.

Huvuddelen av kompensationen, 97 miljoner kronor, kommer att gå till migrantarbetare knutna till VM-projekt. En mindre del, 32 miljoner kronor, ska gå till 8 000 arbetare i andra sektorer.

Christer Wälivaara, internationell strateg på 6F som länge följt frågan om arbetskraftens villkor i Qatar, ser beskedet som en bekräftelse på att de fackliga påtryckningarna fungerat.

– Det här hade aldrig kommit till stånd om inte det inte varit för avtalet mellan det globala byggfacket BWI och arrangörskommittén. Nu ser man vilket resultat trycket utifrån ger.

Samtidigt menar han att Qatar fortfarande har lång väg att gå.

– Det här är ett viktigt första steg. Men man ska vara medveten om att det bara är en mindre procent av alla migrantarbetare som får. Det ska inte spela någon roll om du jobbar på ett arenabygge, samma sak ska gälla för alla.

Omkring 86 procent, eller omkring 2,2 miljoner, av Qatars totala befolkning utgörs av migrantarbetare.

Human Rights Watch uppskattar att 800 000 av dessa är sysselsatta inom byggsektorn, som vuxit explosionsartat sedan landet tilldelades världsmästerskapet av Fifa.