Efter år av påtryckningar från den internationella fackföreningsrörelsen meddelade Qatar förra hösten att det så kallade kafalasystemet skulle avskaffas.

Nu tar den absoluta monarkin på arabiska halvöns nordöstkust ett första steg mot att infria löftet.

Hittills har gästarbetare som velat lämna Qatar behövt arbetsgivarens tillstånd. Nu avskaffas det kravet genom en lagändring.

– Detta markerar ett stort steg för arbetares rättigheter och slutet för kafalasystemet för migrantarbetare i Qatar, säger världsfacket ITUC:s ordförande Sharan Burrow i ett pressmeddelande.

Även ILO välkomnar utvecklingen.

Qatar skrotar slavliknande system

Global

– Detta första steg mot ett fullständigt avskaffande av utresetillstånden är ett tydligt tecken på Qatars engagemang för arbetsmarknadsreformer, säger Houtan Homayounpour, chef för FN-organets projektkontor i landet, i ett pressmeddelande.

Qatar är världens per capita rikaste land och runt 90 procent av befolkningen utgörs av gästarbetare.

Antalet har ökat kraftigt under de senaste åren när Qatar mångmiljardsatsat på att bygga arenor och infrastruktur inför herrfotbolls-VM 2022.

Kafalasystemet

När fackföreningsrörelsen och människorättsorganisationer talat om ”modern slaveri” i Qatar är det just kafalasystemet som avsetts.

Systemet har knutit vistelserätt i landet till anställning och inneburit att gästarbetare varken kunnat byta jobb eller säga upp sig. Arbetsgivare har också ensidigt kunnat deportera utländska anställda.

Utöver att avskaffa kafala har Qatar lovat att införa minimilön och att de ID-kort som krävs för tillgång till sjukvård ska utfärdas av staten i ställer för av arbetsgivarna.