Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Flera länder i Mellanöstern använder sig av det så kallade kafala- systemet för migrantarbetare.

Det innebär att den anställde, oftast inom byggbranschen eller hushållsnära arbete, är helt beroende av arbetsgivaren som blir den som avgör om personen får komma in i landet, och även ut. Väl på plats tar ofta arbetsgivaren hand om passet, utnyttjande av människor har visat sig var vanligt och det finns få vägar för en anställd att driva fallen vidare juridiskt.

Systemet har fått hård kritik och de senaste åren har framför allt villkoren för byggnadsarbetare från Qatars grannländer uppmärksammats, eftersom det byggs enormt inför herrfotbolls-VM i landet 2022.

Redan förra året genomförde Qatar en lagändring för att stoppa systemet, men det har varit oklart hur ändringarna skulle gå till. Nu lovar staten bland annat att arbetsgivare inte längre ska få hindra anställda att lämna landet.

Invånare i Doha, Qatar.

Minimilöner ska införas. Arbetare ska få välja representanter som ska företräda dem. Staten, inte arbetsgivaren, ska utfärda id-kort som är en förutsättning för att få vård i landet. Och myndigheter ska kontrollera anställningsavtal för att få bukt med missbruk där arbetare får jobba mer till lägre lön än som utlovats innan de kom till Qatar, genom att det gamla kontraket rivs upp på plats.

– De nya riktlinjerna från Qatar signalerar starten på riktiga reformer i Qatar, det innebär ett slut på modernt slaveri och visar att landet är på väg att uppfylla sina internationella skyldigheter för arbetstagares rättigheter, säger världsfacket IFS:s generalsekreterare Sharan Burrow i ett uttalande.

Enligt tidningen Byggnadsarbetaren tecknades förra året ett avtal som ger fackliga organisationer rätt att verka i  landet. Byggnads ordförande ska resa till Qatar nästa vecka för att vara med vid inspektioner.
– Den här gången tar jag med mig några av våra skyddsombud för att de ska kunna bidra i att ge våra byggnadskamrater ytterligare verktyg för att förbättra deras arbets- och boendesituation i VM-byggena, säger Johan Lindholm till Byggnadsarbetaren.