Strejkrätten och etableringsjobb. Två frågor där parterna det senaste året har lagt fram gemensamma förslag om hur omdebatterade frågor ska lösas politiskt.

Ett område som LO och Svenskt Näringsliv också förhandlar om är anställningstryggheten.

Inför valet är just dessa frågor en vattendelare mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Men än så länge har parterna inte levererat någon gemensam lösning.

LO kräver förhandlingar om tryggare jobb

Löner & Avtal

”Finns inget att säga i nuläget” meddelar Svenskt Näringslivs presstjänst när Arbetet vill göra en intervju om hur förhandlingarna går.

Men enligt Svenskt Näringsliv fortsätter samtalen.

LO:s presstjänst har heller inga nya uppgifter om hur förhandlingarna fortskridit sedan man träffades en första gång i mars.

Det har nu gått över nio månader sedan LO skickade förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv den sjätte november förra året.

Man ville ha förhandlingar om trygga jobb – mer precist om bland annat hyvling, omställning och heltid som norm.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson sa då till Arbetet att man nog kommer behöver vända sig till politikerna i vissa frågor:

– För att komma åt vissa av de här skevheterna med visstidsanställningar och så är det ju lagstiftningen som måste förändras.

Svenskt Näringsliv välkomnade LO:s initiativ, men förstås med en annan agenda än facket.

Bland annat ville man diskutera Arbetsförmedlingens framtid och förnyade regler om anställningsskydd.

– Bland annat att ändra fokus från anställningstid till kompetens när det gäller turordning, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson då han kommenterade LO:s förhandlingsframställan.

Nu förhandlar LO och Svenskt Näringsliv om trygga jobb

Arbetsrätt

Inför valet är Alliansen enig just om att turordningsreglerna behöver ses över.

Socialdemokraterna vill behålla dessa men i stället bland annat stoppa hyvling (att anställdas tjänstgöringsgrad sänks utan hänsyn till turordningen) och avskaffa allmän visstid.

Det återstår att se om parterna kan leverera någon egen modell för att lösa dessa frågor.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson konstaterade i samband med att förhandlingsframställan lades fram förra året att det kan bli ”ganska marigt” innan arbetet är klart.

– Så jag tror inte vi kommer kunna se ett avtal i närtid, sa han.