LO och Svenskt Näringsliv har nu inlett sina förhandlingar om anställningstrygghet och omställning. Parterna hade ett första möte nu i veckan.

Det handlade om att diskutera utgångspunkter och praktikaliteter, uppger Svenskt Näringslivs presstjänst. Enligt LO:s presstjänst finns inget konkret att berätta än så länge.

Det var i november i fjol som LO bjöd in Svenskt Näringsliv till förhandlingarna. Arbetsgivarorganisationen tackade ja, om än med en annan utgångspunkt.

Så vad vill egentligen parterna? Arbetet har läst LO:s yrkanden som skickades med i inbjudan till Svenskt Näringsliv, liksom arbetsgivarorganisationens svar.

I LO:s yrkanden står att organisationen vill förbättra anställningsskyddet ”genom att först nå en bred överenskommelse i kollektivavtal som sedan kan utgöra grund för eventuella ändringar i lagstiftningen”.

På den presskonferens där LO-förbunden presenterade sina hjärtefrågor lyfte Handels hyvling, alltså att arbetsgivare ”skär ner” heltider till deltider.

Kommunal pekade på problemen med visstidsanställningar och IF Metall poängterade behovet av kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

– Det vi hoppas på är att ta ett helhetsgrepp och få till en paketlösning som tar upp flera av de här frågorna, för de hänger ju ihop, sade Marie Nilsson till Arbetet då.

LO kräver förhandlingar om tryggare jobb

Löner & Avtal

I sina yrkanden till Svenskt Näringsliv utvecklar LO sitt resonemang kring omställning. Bland annat vill LO att de kollektivavtalade omställningsstöden ska omfatta alla anställda oavsett anställningsform och avtalad arbetstid.

Organisationen pekar på att de med olika former av tillfälliga anställningar har fått en försvagad omställningsförmåga. Och att nyckeln till hög omställningsförmåga är kontinuerlig kompetensutveckling.

Här är det största hindret att arbetsgivarnas satsningar är otillräckliga, enligt LO.

”Det är också tydligt att visstidsanställningar, i synnerhet korta sådana, ytterligare minskar arbetsgivarnas incitament att erbjuda kompetensutveckling”.

Andra frågor som lyfts är behovet av en heltidsnorm och att inhyrd personal inte ska användas om arbetskraftsbehovet är permanent.

LO skriver att parterna har ett gemensamt intresse av att värna självregleringen genom kollektivavtal från statliga ingrepp som skapar instabilitet och politisk polarisering och som minskar utrymmet för parternas självbestämmande.

”Konkreta politiska ingrepp och förslag i den riktningen hotar för närvarande självregleringen”, skriver LO.

Svenskt Näringsliv välkomnar förhandlingar om anställningstrygghet

Arbetsrätt

”Daglönare” är ett begrepp som LO använder för att lyfta problemet organisationen ser med allmän visstid. ”Arbetsgivarna väljer att använda sig av daglönare, ofta via anställningsformen ”allmän visstid”.

Dessa erbjuds arbete med kort varsel och har ingen garanterad arbetstid, inget schema, och därmed inte någon garanterad inkomst”, skriver LO som anser att användandet av ”daglönare” måste upphöra.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som förhandlar för LO-förbunden, har tidigare sagt till Arbetet att han i första hand vill se förändringar i avtal men att det även kan behövas lagändringar.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson sa i november till Arbetet att han önskar ett ändrat fokus från anställningstid till kompetens när det gäller turordning.

I sitt svar på LO:s förhandlingsframställan skriver Peter Jeppsson även att parterna i förhandlingen måste vara beredda att diskutera Arbetsförmedlingen.

Den frågan är avgörande, enligt Svenskt Näringsliv. Myndigheten måste avskaffas eller reformeras, lyder deras hållning.