Under måndagen bjöd LO in Svenskt Näringsliv till förhandlingar om ramar för anställningstrygghet och omställning. Peter Jeppsson säger på måndagseftermiddagen att han ännu inte sett någon förhandlingsframställan.

– Men generellt tycker jag det är positivt att vi får en diskussion om anställningsskyddslagstiftningen i ett större perspektiv. Det är en gammal lagstiftning. Det är hög tid att vi ser över den och får den i fas med hur arbetsmarknaden ser ut i dag.

Vad tror du om möjligheten att komma fram till en gemensam bild i förhandlingar med LO?
– Det är lite svårt att säga innan jag har sett förhandlingsframställan. Men jag vet att visstid är en fråga man vill diskutera. Väldigt många får fast anställning via en visstidsanställning. Så visstidsanställningar fyller en funktion både för individer och företag.

Hyvling är en annan fråga som verkar stå högt på LO:s agenda. Vad tänker du om det?
– Jag är lite förvånad över det, det vill jag nog höra mer om. Den frågan var ju uppe på ett antal områden i avtalsrörelsen och man gjorde regleringar kring det på flera håll. Så jag undrar lite vad man tycker behövs ytterligare.

LO kräver förhandlingar om tryggare jobb

Löner & Avtal

Ett område som lyftes på LO:s presskonferens var livslångt lärande, att man måste kunna kompetensutvecklas under sitt yrkesliv. Hur ser du på behovet av att arbetsgivare tar större ansvar för detta?
– Min bild är att det sker väldigt mycket kompetensutveckling i företagen i dag. Det beror ju bland annat på att behovet av att utveckla kompetensen är stort, saker och ting händer väldigt snabbt. Det är bra att man för upp den diskussionen för jag tror att det är viktigt att i anställningsskyddssammanhang fokusera på kompetens i stället för anställningstid. Tryggheten måste kunna bestå i att man vet att ”om jag blir av med det här jobbet kommer jag få ett nytt på grund av min kompetens och de fina omställningssystem vi har”.

Men behöver man stärka de systemen eller finns redan möjligheterna?
– Jag vet att det redan läggs en hel del tid, kraft och resurser på kompetensutveckling men jag lyssnar gärna på vad man tycker behövs ytterligare.

Du sa att du tycker reglerna om anställningsskydd är gamla. Vad är det du tänker på då, som du skulle ta med in i ett samtal?
– Det är ju bland annat att ändra fokus från anställningstid till kompetens när det gäller turordning.